sif-jauns-kras


Pilsonības iegūšanas motivācijas veicināšana Latvijā dzīvojošiem baltkrieviem

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Atbalsts NVO projektiem etniskās integrācijas jomā” 2004

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 1 479.26 LVL / 2 104.80 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2004.E.1/71 (1. virz.)
Projekta īstenotājs: SOA LATVIJAS BALTKRIEVU SABIEDRISKO APVIENĪBU SAVIENĪBA