sif-jauns-kras


Kurzemes zelts

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Grantu shēma "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2011"

Поиск проектов

Projekta mērķi:

 • Stiprināt Kurzemes reģiona NVO kapacitāti un attīstīt savstarpējo sadarbību.

 • Informēt Kurzemes NVO par aktualitātēm NVO sektorā valsts un reģiona līmenī

 • Nodrošināt ZKNVOAC tehnisko resursu un bezmaksas konsultāciju pieejamību pilsoniski aktīvajai Kurzemes iedzīvotāju daļai.

 • Veicināt Kurzemes reģiona NVO nozaru sadarbības tīkla un atbalsta sistēmas izveidi, organizējot Kurzemes NVO sadarbības forumu.

Projekta mērķa grupa: ~ 200 Kurzemes NVO līderi; 10-20 Kurzemes 20 pašvaldību darbinieki un/vai deputāti;

Vismaz 80-100 Kurzemes pilsoniski aktīvā sabiedrības daļa – konsultāciju un tehnisko resursu saņēmēji.

Projekta īstenošanas vieta: Kurzeme

Galvenās aktivitātes:

 • Projekta plānošana un ieviešana;

 • Tehnisko resursu nodrošināšana un bezmaksas konsultāciju pieejamība Kurzemes NVO

 • Aktuālās informācijas sniegšana Kurzemes NVO

 • Kurzemes nozaru NVO publicitātes e-brošūras izveide un izplatīšana

 • Kurzemes NVO Sadarbības Forums „KURZEMES ZELTS”

 • Kurzemes NVO Sadarbības Foruma rezultātu apkopošana un izplatīšana.

Plānotie rezultāti:

 • Notikuši vismaz 20 tehnisko resursu izmantošanas gadījumi;

 • Sniegtas vismaz 60 konsultācijas projekta laikā;

 • Ievietoti 30 jaunumi mājas lapā par NVO sektora aktualitātēm;

 • Izveidotas 8 e-ziņu lapas;

 • Apzinātas 20 pašvaldības un 100-150 NVO;

 • Izdots 1 elektronisks materiāls ar Kurzemes NVO publicitātes informāciju;

 • Noticis 1 Kurzemes NVO Sadarbības forums „Kurzemes zelts”-~200 NVO pārstāvji, 10-20 pašvaldību pārstāvji un ~15 brīvprātīgie.

Aktivitāšu rezultātā tiks uzlabota savstarpējā sadarbība un atpazīstamība gan NVO sektoram savstarpēji, gan starp Kurzemes NVO sektoru un Kurzemes novadiem un plānošanas reģionu, tiek ielikti pamati NVO sadarbības tīkla izveidei.

Регионы: Kurzemes reģions
предоставил финансирование: 4392.36 LVL / 6 249.77 EUR
Номер проекта: 2011.LV/3-1/03
Исполнитель проекта: Biedrība „Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs”
Партнер: nodibinājums "CEMEX Iespēju fonds";
biedrība "Bērnu un jauniešu biedrība "Liepājas Jaunie Vanagi"";
biedrība "Darīsim Paši!"
Юридический адрес: Kr.Valdemāra iela 17a, Talsi, LV-3201
www: http://www.zkcentrs.lv
Дата утверждения: 01.07.2011
Период проетка: 01.07.2011.-31.10.2011.