Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Boldinas rudens

Компактный вид
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Grantu shēma "Starpkultūru dialoga attīstība 2010"

Поиск проектов

Oписание

Projekta kopsavilkums:

Projekta galvenais mērķis ir veicināt Jelgavas pilsētā un novadā dzīvojošo mazākumtautību pārstāvju integrāciju vietējā sabiedrībā, veidojot savstarpēju dialogu un iepazīstinot iedzīvotājus ar krievu kultūru.

Projekta mērķa grupa ir bērni un jaunieši, Jelgavas pilsētas un novada iedzīvotāji.

Aktivitāšu īstenošanas vieta ir Jelgava. Izstāde „Boldinas rudens”  un bērnu un jauniešu daiļlasītāju konkurss notiks Jelgavas Sabiedrības integrācijas birojā, savukārt pasākums- koncerts „Boldinas rudens” notiks Jelgavas Kultūras nama Mazajā zālē.

Plānotie rezultāti:

1)      izstāde par A.Puškina daiļradi un laikmetu „Boldinas rudens” Jelgavā, kuru varēs apmeklēt visi pilsētas iedzīvotāji;

2)      atraktīvs stāstījums - lekcija par Boldinas periodu krievu kultūrā;

3)      daiļlasītāju konkurss, kura laikā daudzvalodīgi  tiks iepazīta A.Puškina daiļrade;

koncerts „Boldinas rudens”, kura izveidē piedalīsies kā jaunieši, tā profesionālie mākslinieki;

4) koncerts „Boldinas rudens”, kuru apmeklēs ap 400 iedzīvotāju.

Информация

предоставил финансирование: 2198.47 LVL / 3 128.14 EUR
Номер проекта: 2010.ETN/3-21
Исполнитель проекта: Jelgavas krievu biedrība „Istok”
Партнер: n/a

Документы

Документы