Начало > Источники финансирования

eslogo


Vienota ekspertu tīkla izveide vienlīdzīgu tiesību un iespēju nodrošināšanai vietējā un reģionālā līmenī

Pазвернутом виде
Источник финансирования: PHARE 2002-2005
Программа: Pilsoniska sabiedrība 2003

Поиск проектов
предоставил финансирование: 35 147,45 EUR / 24 701.77 LVL;
Исполнитель проекта: Dzimumlīdztiesības apvienība
Место реализации: Latvija
Юридический адрес: Vaļņu 32-506, Rīga, Latvija, LV 1050