Начало > Источники финансирования

eslogo


Eiropas Savienības valstu pieredzes apgūšana Paliatīvās aprūpes sistēmas jomā.

Pазвернутом виде
Источник финансирования: PHARE 2002-2005
Программа: Pilsoniska sabiedrība 2004

Поиск проектов
предоставил финансирование: 2519,99 EUR / 1 771.06 LVL;
Исполнитель проекта: Bērnu Paliatīvās Aprūpes biedrība
Место реализации: Lielbritānijas Apvienoto Karalisti
Юридический адрес: Ikšķiles iela 2-17, Rīga, LV-1063