esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


PROVIDUS – valsts un nevalstisko organizāciju partneris interešu aizstāvībā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов
Mērķis: nodrošināt kvalitatīvu un regulāru PROVIDUS līdzdalību lēmumu pieņemšanas un uzraudzības procesā un sniegt atbalstu citām Latvijas nevalstiskajām organizācijām sadarbībai ar Saeimas un Eiropas Parlamenta deputātiem un ministriem. Aktivitāšu, kas skar PROVIDUS līdzdalību politikas plānošanas procesā, mērķa grupa ir biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, savukārt aktivitātes, kas notiks portālā www.GudrasGalvas.lv, ir vērstas uz citām NVO. Projektu īstenos PROVIDUS, tas noritēs Rīgā, lai gan interneta aktivitātēm nav teritoriāla ierobežojuma; tā ilgums-12 mēneši. Galvenās aktivitātes: sekošana likumdošanas un politikas plānošanas procesam, t.sk. dalība darba grupās, Saeimas komisiju sēdēs, atzinumu rakstīšana, ieteikumu un analīzes piedāvāšana, NVO līdzdalības veicināšana politikas plānošanas procesā - portāla www.GudrasGalvas.lv uzturēšana un 3 starptautiska līmeņa daudzgadīgu projektu pieteikumu sagatavošana. Gaidāmie projekta rezultāti - dalība 55 darba grupās vai Saeimas komisiju sēdēs, 25 atzinumi, ieteikumi vai analīzes, 5 pētījumi, 36000 apmeklētāji portālā www.GudrasGalvas.lv gada laikā, 3 starptautiski daudzpartneru projektu pieteikumi.

Результаты проекта: Projekta mērķis: nodrošināt kvalitatīvu un regulāru biedrības „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” līdzdalību lēmumu pieņemšanas un uzraudzības procesā un sniegt atbalstu citām Latvijas nevalstiskajām organizācijām sadarbībai ar Saeimas un Eiropas Parlamenta deputātiem un ministriem.Projektā galvenās aktivitātes bija: sekošana likumdošanas un politikas plānošanas procesam, t.sk. dalība darba grupās, Saeimas komisiju sēdēs, atzinumu rakstīšana, ieteikumu un analīzes piedāvāšana, NVO līdzdalības veicināšana politikas plānošanas procesā - portāla www.GudrasGalvas.lv uzturēšana un 3 starptautiska līmeņa daudzgadīgu projektu pieteikumu sagatavošana.
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīga
Последние изменения: 2014-06-25
ESF финансирование: 32 929.17 EUR / 23 142.75 LVL;
  • ESF финансирование: 30 317.89 EUR / 21 307.53 LVL;
  • ESF частного финансирования: 2 611.28 EUR / 1 835.22 LVL;
ESF награждено: 32 929.17 EUR / 23 142.75 LVL;
  • ESF награждено: 30 317.89 EUR / 21 307.53 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 611.28 EUR / 1 835.22 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/150
Исполнитель проекта: Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"
Дата начала проекта: 01.01.2013.
Дата окончания проекта: 31.12.2013.
Место реализации: Alberta iela 13, Rīga
Юридический адрес: Alberta iela 13, Rīga, LV-1010
Tелефон: 6 7039251
Факс: 67039244
www: http://www.providus.lv
Cтатус: проект осуществлён