sif-jauns-kras


Vienā valodā

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Latviešu valodas apguve pieaugušajiem 2012

Meklēt projektus

Apraksts

Globālais projekta mērķis ir paaugstināt latviešu valodas prasmi Latvijas iedzīvotājiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, tādējādi sniegt kursu dalībniekiem valsts valodas zināšanas atbilstoši to profesionālajām vajadzībām un atbilstošajam valodas apguves līmenim sekmīgai saziņai sabiedrībā un profesionālai integrācijai darba tirgū.

Projekta mērķauditorija ir pieaugušie Latvijas iedzīvotāji, izņemot bezdarbniekus, darba meklētājus un skolēnus. Kā īpaši atbalstāmā mērķa grupa ir noteikti jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kuri nav skolēni, bezdarbnieki vai darba meklētāji.

Projekta īstenošanas vieta ir Daugavpils, kur ir nepieciešams veicināt etnisko minoritāšu pilnu integrāciju Latvijas sabiedrībā un Latvijas darba tirgū.

Lai veiksmīgi īstenotu šo projektu, mēs plānojam novadīt ne tikai vienkāršas mācību stundas, bet arī īstenot tādas aktivitātes kā: individuālais darbs, darbs pāros un grupu darbs, konkursu organizēšana, situāciju spēles, tēlaino ekskursiju organizēšana un novadīšana, konkursu veidošana, projektu izstrāde un prezentēšana, konsultācijas, kā arī klausītāju pieslēgšana speciālai datorprogrammai vārdu krājumu izveidei un paplašināšanai.

Plānots, ka kursu noslēgumā vismaz 80% kursantu būs paaugstinājuši valsts valodas prasmi par vienu pakāpi (A1→A2→B1→B2). Kā arī vairākiem noslēgumā paredzēta kursantu valsts valodas prasmes pārbaude Valsts izglītības satura centrā vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Detalizēta informācija

Piešķirtais finansējums: 9718,20 LVL / 13 827.75 EUR
Projekta numurs: 2012.LV/LV/2-20/11
Projekta īstenotājs: SIA "ADA Plus" mācību centrs
Uzsākšanas datums: 01.11.2012.
Pabeigšanas datums: 31.07.2013.

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli