SIF līdzdalība projektos

Kopš 2005.gada Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) ir pieteicis sevi arī kā atsevišķu projektu īstenotājs.

Šī darbības jomas mērķi ir:

  • papildus SIF administrētajām grantu shēmām meklēt citas iespējas, kā piesaistīt finansējumu integrācijas jautājumu risināšanai;
  • SIF uzkrātās pieredzes nodošana citām valstīm - gan ES dalībvalstīm, gan kandidātvalstīm, kā arī pārejas un jaunattīstības valstīm;
  • SIF kapacitātes kā liela apjoma kompleksu projektu īstenotāja vai pakalpojuma sniedzēja attīstīšana šādās sfērās:
    • sabiedrības integrācija,
    • pilsoniskās sabiedrības attīstība,
    • tehniska palīdzība ārvalstīm fonda darbības jomā.

Projekti: