Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Kopā vienā saules ziedā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” 2013

Meklēt projektus

Projekta „Kopā vienā saules ziedā" mērķis nostiprināt latviešu valodas prasmes mazākumtautībām un nepilsoņiem un nostiprināt latvisko kultūrtelpu kā sabiedrību saliedējošu pamatu Latgalē.

Projektu mērķa grupa ir 20 Preiļu, Viļānu un Riebiņu 5.-9.klašu skolēni, kuri 8 dienas dzīvos viesģimenēs.
Bērniem tiks piedāvātas radošas un izzinošas stacijas, kas saistošas dažādu vecumu un tautību cilvēkiem, notiks iepazīstināšana ar ģimenes tradīcijām un dzīves vidi, valodas apguve un tolerance.

Rezultātā tiks stiprināta sadarbība un dota iespēja jauniešiem labāk iepazīt un izprast dažādas kultūras. Ar projekta aktivitātēm un rezultātiem tiks iepazīstināta vietējā sabiedrība.

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 4000,00 LVL / 5 691.49 EUR
Projekta īstenotājs: Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” (Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komiteja)