esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) kapacitātes stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов
Projekta iesniedzējs ir Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB). Projekta mērķis – stiprināt LOB administrācijas un biedru kapacitāti, lai nodrošinātu LOB līdzdalību ar dabas (jo īpaši mežu) aizsardzību saistītu lēmumu pieņemšanā Latvijā un ES, kā arī uz kopīgiem stratēģiskiem uzstādījumiem balstītu sadarbību ar radniecīgām organizācijām Baltijas valstīs un ES kopumā. Projekts ir aktuāls, jo 2012.–2013. gadā gan Latvijā, gan ES tiks pieņemti būtiski lēmumi, kas skar dabas aizsardzību. Projekta mērķa grupa ir LOB biedri un darbinieki. Kopējais plānotais projekta ilgums – 12 mēnešu. Galvenās projekta aktivitātes ir LOB plānošanas dokumentu izstrāde. Notiks mērķa grupas izglītošana par iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos. Galvenie projekta rezultāti būs plānošanas dokumenti, kas ļaus LOB mērķtiecīgi organizēt savu dalību lēmumu pieņemšanas procesos.

Результаты проекта: Projekta mērķis – stiprināt Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) administrācijas un biedru kapacitāti, lai nodrošinātu LOB līdzdalību ar dabas (jo īpaši mežu) aizsardzību saistītu lēmumu pieņemšanā Latvijā un ES, kā arī uz kopīgiem stratēģiskiem uzstādījumiem balstītu sadarbību ar radniecīgām organizācijām Baltijas valstīs un ES kopumā, ir sasniegts. Projekts deva LOB pārstāvjiem iespēju piedalīties Zemkopības ministrijas organizētajā darba grupā par mežu apsaimniekošanas jautājumiem, Latvijas Mežu sertifikācijas padomē, Vides konsultatīvajā padomē. Biedrības pārstāvis piedalījies BirdLife International Eiropas nodaļas Putnu un biotopu direktīvas darba grupas sanāksmē Namurā (Beļģija). Tiekoties ar Baltijas valstu ornitoloģijas biedrībām un piedaloties BirdLife Europe rīcības plāna apspriešanā, LOB nodrošinājusi, ka projektā izstrādātie plānošanas dokumenti saskaņoti ar citu Eiropas Savienības valstu radniecīgo organizāciju stratēģijām. Projekta ietvaros izstrādāti LOB plānošanas dokumenti - LOB stratēģijas 2013.-2020.gadam uzraudzības sistēma, finanšu piesaistes stratēģija, stratēģija darbam ar biedriem. LOB biedri izglītoti par līdzdalības iespējām lēmumu pieņemšanā - izveidota rubrika "Piedalies" žurnālā "Putni dabā", veikta biedru aptauja par iespējām un interesi iesaistīties lēmumu pieņemšanā. Finansējuma saņēmēja mājaslapā www.lob.lv izveidota projekta sadaļa, sagatavots projekta rezultātu apkopojums, informācija par projekta aktivitātēm nosūtīta ziņu aģentūrai LETA, BNS, portālam Delfi un TVnet.lv.
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Visa Latvija
Последние изменения: 2014-09-16
ESF финансирование: 21 413.33 EUR / 15 049.37 LVL;
  • ESF финансирование: 19 715.25 EUR / 13 855.96 LVL;
  • ESF частного финансирования: 1 698.08 EUR / 1 193.42 LVL;
ESF награждено: 23 608.60 EUR / 16 592.22 LVL;
  • ESF награждено: 21 910.52 EUR / 15 398.80 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 1 698.08 EUR / 1 193.42 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/015
Исполнитель проекта: Biedrība „Latvijas Ornitoloģijas biedrība”
Дата начала проекта: 01.05.2013.
Дата окончания проекта: 30.04.2014.
Юридический адрес: „Priedulāji”, Lestenes pagasts, Tukuma novads, LV-3146
Tелефон: 29459742; 67221580
Факс: 63154734
www: http://www.lob.lv
Cтатус: проект осуществлён