Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Sadarbība iedzīvotāju matemātikas prasmju sekmēšanai ilgtspējīgas attīstības un labklājības kontekstā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Поиск проектов

Projekta nosaukums: Sadarbība iedzīvotāju matemātikas prasmju sekmēšanai ilgtspējīgas attīstības un labklājības kontekstā
Vadošais finansētājs: Nordplus Pieaugušo izglītības programma
Vadošā finansētāja finansējums: 37 000.00 EUR

Projekta kopsavilkums:

NORDPLUS Pieaugušo izglītības projekta Sadarbība iedzīvotāju matemātikas prasmju sekmēšanai ilgtspējīgas attīstības un labklājības kontekstā mērķis ir aktualizēt matemātikas kompetenču lomu reģiona ilgtspējīgā attīstībā un veicināt dažāda veida organizāciju ieguldījumu matemātikas tālākizglītības attīstībā mūžizglītības kontekstā, kas ir jauna iniciatīva ne tikai Latvijā, bet visās Baltijas valstīs.

Projektu ievieš trīs organizācijas no Baltijas valstīm: projekta koordinators - NVO Izglītības inovāciju pārneses centrs (Latvija); partneri: (1) NVO Innova (Igaunija) un (2) Vilnius Gabriele Petkevicaite – Bite Adult Education Center (Lietuva).

Galvenais projekta rezultāts - sadarbības tīkls starp trīs Baltijas valstu organizācijām, lai apmainītos ar pieredzi un radītu jaunas inovatīvus mūžizglītības produktus. Šīs sadarbības ietvaros tiks veikts pētījums, lai identificētu matemātikas tālākizglītības piedāvājumu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kā arī lai noteiktu Baltijas valstu iedzīvotāju matemātiskās izglītības vajadzības. Citi projektā sagaidāmie rezultāti: (1) Rokasgrāmata pieaugušo izglītības sniedzējiem par pamata matemātisko prasmju veicināšanu; (2) Rekomendācijas pieaugušo matemātikas tālākizglītības metodiskā atbalsta nodrošināšanai; (3) Apraksts par dažādiem organizāciju iesaistes iespējām pamata matemātisko prasmju veicināšanā; (4) Kopīga Baltijas valstu metodoloģiskā platforma.
Mērķa grupa – pieaugušo izglītotāji partnervalstīs.
Īstenošanas laiks 01.07.2013. - 30.09.2014.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 4775.31 EUR / 3 356.11 LVL;
Номер проекта: 2014.LV/LF/10
Исполнитель проекта: IZGLĪTĪBAS INOVĀCIJU PĀRNESES CENTRS
Юридический адрес: Kronvalda iela 23, Jelgava, LV-3004
Период проетка: 01.07.2013.- 30.09.2014.