Начало > Источники финансирования

eez-2009  grafiskais elements


Aiz apvāršņa

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Projekta vispārējais mērķis ir „Uzlabot dzīves kvalitāti maznodrošināto ģimeņu bērniem un ģimenēm lauku reģionos, kā arī sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošiem cilvēkiem, paplašinot šo iedzīvotāju grupu redzesloku, izglītības iespējas, kā arī iesaistot viņus teritorijas attīstības plānošanas procesos.”
Projekta tiešie mērķi ir:
- Kvalitatīvi uzlabot lauku reģionu maznodrošināto ģimeņu bērnu brīvā laika pavadīšanas un interešu izglītības iespējas.
- Paplašināt šo mērķa grupu redzesloku, iesaistīt brīvprātīgajā darbā un sabiedriskajās aktivitātēs;
- Integrēt maznodrošināto ģimeņu bērnu un jauniešu ierosinājumus teritorijas attīstības plānošanas procesos – konkrēti LP „Sēlija” integrētās lauku attīstības stratēģijas 2014. – 2020. gadam izstrādē - tādējādi nodrošinot gan pilsoniskās aktivitātes paaugstināšanos, gan minētā dokumenta pilnvērtīgu izstrādi;
- Mazināt sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošo iedzīvotāju sociālo atstumtību, organizējot pasākumus šajās iestādēs un apzinot to iemītnieku viedokli par teritorijas attīstības pamatnostādnēm.
- Nodrošināt ilgtspējīgu bērnu un jauniešu viedokļa integrāciju teritorijas attīstības plānošanas procesos, izveidojot un izplatot vizuālo un informatīvo metodisko materiālu „Aiz apvāršņa”.
Projekta tiešās mērķa grupas:
Lauku reģionu bērni no maznodrošinātām ģimenēm;
Lauku reģionu maznodrošinātās ģimenes;
Sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošas personas, tai skaitā personas ar invaliditāti;
Projekta galvenās aktivitātes ir:
- Nodarbību cikls „Vērtības”
- Vasaras radošo darbnīcu cikls „Skaties tālāk!”
- Nodarbību cikls „Aiz apvāršņa”
- Pieredzes apmaiņas un izziņas braucieni
- Aktīvās atpūtas trases izveidošana
- Ceļojošās izstādes izveidošana un prezentācija pašvaldībās un sociālās aprūpes iestādēs;
- Metodiskā materiāla „Aiz apvāršņa” apkopošana un izplatība.

Результаты проекта: Projekta vispārējais mērķis bija uzlabot dzīves kvalitāti maznodrošināto ģimeņu bērniem un ģimenēm lauku reģionos, kā arī sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošiem cilvēkiem, paplašinot šo iedzīvotāju redzesloku, izglītības iespējas, kā arī iesaistot viņus teritorijas attīstības plānošanas procesos.
Projekta mērķa grupa bija Sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji(214), tai skaitā: 117 bērni, 27 ģimenes ar bērniem, 20 personas ar invaliditāti,50 sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošas personas. Kā arī NVO, kas pārstāv iepriekšminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, tai skaitā: 20 biedri.
Projekts tika īstenots Zemgales reģionā.
Projekta īstenošanas gaitā tika sasniegti šādi rezultāti:
• Nodarbību cikls “Vērtības” –60 nodarbības 5 apdzīvotās vietās. Piedalījušies 117 bērni no maznodrošinātajam ģimenēm un 27 pieaugušie.
• Vasaras radošo darbību cikls “Skaties tālāk!” – 5 radošo darbnīcu cikli 5 apdzīvotās vietās. Piedalījušies 117 bērni no maznodrošinātajām ģimenēm un 27 pieaugušie.
• Aktīvās atpūtas trases izveide – izveidota trase no attīstības centriem attālinātā Vīpes ciemā. Noticis apmācības/instruktāžas pasākums 27 bērniem un 5 pieaugušajiem.
• Nodarbību cikls “Aiz apvāršņa” – 60 nodarbības. Piedalījušies 100 bērni no maznodrošinātajām ģimenēm un 25 pieaugušie.
• Ceļojošās izstādes izveidošana un prezentācija – izstāde demonstrē 100 bērnu/jauniešu priekšstatus, idejas un vēlmes teritorijas attīstības jomā. Noorganizēts arī izstādes prezentācijas pasākums. Izstāde nodemonstrēta 3 sociālās aprūpes iestādēs.
• Metodiskā materiāla “Aiz apvāršņa” apkopošana un izplatība – metodiskais materiāls 24 A5 lappušu apjomā, tiražēts 1000 eksemplāros.
• Publicitātes pasākumi – 1 projekta uzsākšanas seminārs, 10 informatīvie un prezentācijas pasākumi, izveidota projekta mājaslapa, izsūtītas 5 preses relīzes, 5 publikācijas.
Visas projekta aktivitātes ir vērstas uz šo grupu dzīves kvalitātes uzlabošanu, ka šīs uzlabošanas instrumentu piedāvājot apmācības, saturiskas brīvā laika pavadīšanas iespējas, brīvprātīgo darbu. Kā arī inovatīvu pieeju – atraktīvu un mērķa grupu vajadzībām piemērotu līdzdalību teritoriju attīstības plānošanā. Pie tam, pamatojoties uz šī projekta rezultātiem, jau tiek izstrādāts starptautisks projekts sadarbībā ar partneriem no Somijas un Īslandes.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2013.EEZ/PP/1/MEC/099
Дата утверждения проекта: 09.07.2014.
Дата заключения проектного договора: 03.09.2014.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "Lauku partnerība Sēlija"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Biedrība "Pie Kraujas"
Регион(ы) осуществления проекта: Zemgales reģions
Время осуществления проекта в месяцах: 18
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 43905.39 EUR / 30 856.88 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 37534.94 EUR / 26 379.71 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 1975.52 EUR / 1 388.40 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 4394.93 EUR / 3 088.77 LVL;
Юридическии адрес: Skolas iela 16A, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208
Номер тел.: 65236604
Е-почта:
Домашняя страница: www.partneribaselija.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org