sif-jauns-kras


Lauku kopienu parlamenta "Izaugsmes priekšnosacījumu radīšana mazajās pilsētās un lauku reģionos" organizēšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā 2014

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 19 984,20 EUR / 14 044.98 LVL;
Projekta numurs: 2014.LV/PR/03
Projekta īstenotājs: Biedrība „Latvijas Lauku forums”
Statuss: apstiprināts