sif-jauns-kras


Šodien vidusskolēns, rīt students

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2016

Поиск проектов

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Lai sasniegtu izvirzīto projekta mērķi: "Motivēt Īrijas latviešu jauniešus un pusaudžus pēc vidusskolas turpināt izglītību kādā no Latvijas augstskolām, šādi veicinot remigrāciju/pārcelšanos uz vecāku dzimteni un saglabājot savu latvisko identitāti", projekta īstenotāji rīkos latviešu Pavasara vidusskolu skolas brīvlaikā (Īrijā, Droghedā no 28.marta līdz 1.aprīlim), kurā piedalīsies vismaz 17 latviešu jaunieši un pusaudži, apgūstot latviešu valodu tādā līmenī, lai varētu nokārtot Latvijas Valsts izglītības satura centra pārbaudījumu Rīgā un varētu saņemt attiecīga līmeņa valsts valodas (latviešu) prasmes apliecību, kas nepieciešama studijām kādā no Latvijas augstskolām.

Lai jaunieši/pusaudži būtu informēti par iespējām studēt Latvijā, Pavasara vidusskolas jauniešiem un pusaudžiem tiks rīkos iepazīšanās brauciens uz Latviju (Rīgā no 6. līdz 10.jūnijam), kura laikā viņi apmeklēs vairākas Latvijas augstskolas.

предоставил финансирование: 13 215,65 EUR / 9 288.01 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/DP/13_MIC
Исполнитель проекта: Īrijas latviešu nacionālā padome
Дата начала проекта: 01.03.2016.
Дата окончания проекта: 31.08.2016.
Место реализации: Īrija - Drogheda; Latvija - Rīga
Cтатус: заключён договор