Hовости

Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
121 Informatīvs seminārs par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem” ietvaros izsludināto projektu iesniegumu konkursu
122 Izsludināts konkurss programmā "Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem" (precizēts 30.09.2019.)
123 Izsludināts iepirkums ”Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām”
124 Starpposma ziņojums par sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšanu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu laika posmā no 2018.gada 1.decembra – 31.maijam
125 Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) izsludina 2019.gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai
126 Tiks veikts vidusposma izvērtējums par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu situācijas izmaiņām
127 Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu maijā saņēmuši 76 patvēruma meklētāji, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu
128 Vai esi atvērts darba devējs? Iesaistīties kustībā "Dažādībā ir spēks"!
129 Aicinām organizāciju augstākā līmeņa vadītājus pieteikties dažādības vadības mācībām "Skatu punkti – IEGUVUMI"
130 Trešdien aicina uz kultūras daudzveidībai veltītu radošo darbnīcu “Ritmiskas sarunas skaņu jūrā”
131 Motivācijas atbalsta pasākumi sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām Ziemeļļatgales, Vidzemes un Rīgas reģionā
132 Pirmā radošā darbnīca - Mūzika - Ritmiskas sarunas skaņu jūrā
133 Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu aprīlī saņēmuši 77 patvēruma meklētāji, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu
134 Iepirkumā “Vidusposma izvērtējums par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu situācijas izmaiņām” saņemti 3 piedāvājumi
135 Programmas "Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm" nometņu kontaktinformācija
136 Mediju atbalsta fonda konkursā tiks īstenoti 29 projekti
137 Programmā “NVO fonds” apstiprināti 46 projekti
138 Programmā "Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm" apstiprināti 12 projekti
139 Programmā "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" apstiprināti 6 projekti
140 Programmā "Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam" apstiprināti 17 projekti
 
Страница 7 из 41