Sākums > Finansējuma avoti > Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana[..]

eea_sif_logo


Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”

Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2004-2009
Meklēt projektus

Grantu shēmas "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana" mērķis ir veicināt sapratni un sadarbību starp dažādu tautību pārstāvjiem, veidot labvēlīgus sociālos, kultūras un informācijas nosacījumus Latvijas mazākumtautībām, kā arī veicināt mazākumtautību biedrību un nodibinājumu attīstību.

Atklāta projektu konkursa ietvaros 32 projektiem tika piešķirts finansējums EUR 688 234 apmērā. Projektu īstenotāji bija mazākumtautību biedrības un nodibinājumi, raidorganizācijas, izdevniecības un izglītības iestādes.

Grantu shēmas ietvaros tika finansēti projekti sešās atbalsta jomās:

 1. Mazākumtautību biedrību un nodibinājumu darbības kapacitātes stiprināšana;
 2. Mazākumtautību kultūras pasākumi;
 3. Pasākumi plašākas sabiedrības informēšanai par mazākumtautību kultūru, tradīcijām un reliģiju;
 4. Literāro darbu tulkošana no mazākumtautību valodām latviešu valodā un no latviešu valodas mazākumtautību valodās;
 5. Pasākumi plašākas sabiedrības informēšanai par sabiedrības etniskās integrācijas jautājumiem;
 6. Ārpusskolas pasākumu programmas, lai veicinātu sadarbību starp dažādu tautību skolēniem.

Projekti īstenoti, 29% aptverot visu Latvijas teritoriju, 20% Latgales reģionā un Rīgā, 11% Zemgales un Vidzemes reģionā, un 9% Kurzemes reģionā.

Projekti aptvēra dažādas Latvijā dzīvojošās mazākumtautības, t.sk., krievus, baltkrievus, ukraiņus, poļus, ebrejus, gruzīnus, moldāvus, lībiešus, igauņus, čigānus, kā arī Latvijas sabiedrību kopumā.

Projektu ietvaros:

 • 15 mazākumtautību biedrības un nodibinājumi saņēma atbalstu kapacitātes stiprināšanai un apmācīja 159 biedrus, brīvprātīgos un aktīvistus;
 • 12 tūkstoši cilvēki apmeklēja 81 kultūras pasākumu un iepazinās ar Latvijā dzīvojošo mazākumtautību kultūrām un tradīcijām;
 • tika publicēts plašs informatīvo un izglītojošo materiālu klāsts par mazākumtautību kultūru, vēsturi un reliģiju, t.sk., grāmatas, DVD, informatīvie bukleti un CD, kas ir pieejami plašai sabiedrībai;
 • tika sniegts atbalsts literāro darbu tulkošanai no mazākumtautību valodām latviešu valodā un otrādi. Izdota A.Čaka poēma „Mūžības skartie” gruzīnu valodā un grāmata „Latvijas Vēsture” krievu valodā, kā arī gan latvieši, gan citu tautību pārstāvji internetā var lasīt 103 pasakas mazākumtautību valodās un to tulkojumus latviešu valodā (www.pasakas.net);
 • sabiedrības interesi un izpratni par etniskās integrācijas jautājumiem veicināja 10 TV sižeti (www.dialogi.lv/rubric_new.php?rub=21), 15 radio intervijas, jaunizveidots interneta portāls (www.polilogi.lv), informatīvie materiāli un raksti, kā arī uzņemtā dokumentālā filma „Dzimis Rīgā” (www.mistrusmedia.lv);
 • 873 skolēni un 16 pasniedzēji no 14 skolām aktīvi sadarbojās, organizējot ārpusskolas pasākumus, tādējādi veicinot sadarbību starp dažādu tautību skolēniem.

Grantu shēmā sasniegtie rezultāti ir ļoti veiksmīgi un daudzveidīgi, un tās ieviešana ir bijis būtisks atbalsts mazākumtautību organizācijām un sabiedrības integrācijas iniciatīvām kopumā.

Aicinām ielūkoties grantu shēmas “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana” bukletā , lai tuvāk iepazītos ar grantu shēmas rezultātiem. Atklāj Latvijā dzīvojošo tautību kultūras bagātību un daudzveidību!

Apakšprojekta ieviešanas līgums

1.pielikums: Apakšprojekta apraksts
2.pielikums: Projekta konta rekvizīti
3.pielikums: Maksājuma pieprasījuma standarta veidlapa
4.pielikums: Informatīvā pārskata veidlapa
5.pielikums: Noslēguma pārskata veidlapa
- Finanšu atskaite (Excel)
6.pielikums: Projekta ietekmes novērtēšanas pārskata veidlapa
7.pielikums: Iepirkumu veikšanas kārtība
8.pielikums: Interešu konflikta identificēšanas un novēršanas vadlīnijas

Darba uzskaites tabele

Ceturkšņa informatīvā pārskata aizpildīšanas metodika

Projekta noslēguma pārskata/ izpildes ziņojuma aizpildīšanas metodika

Projekta noslēguma pārskata/ izpildes ziņojuma aizpildīšanas metodika (krievu valodā)

Finanšu atskaites aizpildīšanas metodika

Finanšu atskaites paraugs

Sabiedrības integrācijas fonds ir izveidojis normatīvo aktu apkopojumu, kas ir saistošs projektu īstenotājiem projektu ieviešanas gaitā. Šeit ir apkopoti normatīvie akti, kas regulē gan grantu shēmas īstenošanu, gan iepirkumu veikšanu, gan citi normatīvie akti, kas tiešā veidā neattiecas uz konkrēto grantu shēmu, bet ir saistoši veicot dažādas aktivitātes projektu īstenošanas ietvaros. Normatīvo aktu saraksts

Būtiskākās izmaiņas nodokļos 2010.gadā

Sabiedrības integrācijas fonds ir apkopojis biežāk uzdotos jautājumus un izveidojis kopsavilkumu, kurā atspoguļoti tie jautājumi un atbildes, kas varētu būt interesanti un noderīgi visiem projektu īstenotājiem. Šeit Jūs varat iepazīties ar jautājumu un atbilžu kopsavilkumu. Ja Jums ir vēl jautājumi, kurus, Jūsuprāt, vajadzētu iekļaut šajā kopsavilkumā vai priekšlikumi, kā šo materiālu izveidot vēl pievilcīgāku un noderīgāku projektu īstenotājiem, kā arī citas atsauksmes par materiālu, lūdzu, sūtiet uz e-pastu . Veiksmi projektu īstenošanā!

Noderīga informācija iepirkuma procedūru organizēšanai

 1. Iepirkumu vadlīnijas
 2. Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) skaidrojumi un ieteikumi
 3. Iepirkumu izziņošana

Projekti: 32 Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācijaMazākumtautību kultūru biedrību darbības kapacitātes stiprināšana
2.Daugavpils ukraiņu kultūrizglītības biedrība "Mrija"Daugavpils ukraiņu kultūrizglītības biedrības "Mrija" uzplaukums
3.Rīgas Ebreju kopienaJauniešu centra telpu remonts
4.Latvijas gruzīnu biedrība "Samšoblo"Latvijas gruzīnu integrācija Latvijā
5.Latvijas Moldāvu Kultūras Centrs "Dačija"Moldāvu tautas kultūras mantojums - Latvijas pilsoniskajā sabiedrībā
6.UZORISlāvu biedrības "Uzori" kapacitātes stiprināšana, sapratnei un sadarbībai
7.Ziemeļu kaijaMultietniskais bērnu un jauniešu centrs "Ziemeļu kaija"
8.Krievu Sabiedrība LatvijāKrievu tautas svētku tradīcijas kristīgajā kultūrā
9.Rēzeknes pilsētas teātris-studija "Joriks"V Latvijas mazākumtautību nacionālo kultūru festivāls
10.Ludzas krievu biedrība "Nasliedije"Sābri - Latgales latviešu un mazākumtautību kultūras dialogs
11.Latvijas gruzīnu biedrība "Samšoblo"Gruzīnu kultūra Latvijā
12.Slāvu kultūras biedrība "Rodņik"Kultūras aktivitātes mazākumtautību nacionālās identitātes stiprināšanai Glūdas pagastā
13.Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācijaMultikulturālā Jelgava
14.Latvijas vecticībnieku biedrībaRīgas vecticībnieki: kultūrvēsturiskās pieredzes 250 gadi
15.GORAĻPasakainais ceļš uz integrāciju
16.Ideju ForumsMazākumtautību audio pasakas internetā
17.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jumava"Grāmata "Latvijas vēsture" krievu valodā
18.Gruzīnu biedrība Latvijā "Georgika"Latviešu poēma gruzīnu valodā un gruzīnu kalendārs
19.Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUSIzgaismojot neredzamo: Latvijas mazākumtautību vērtības, pilsoniskās orientācijas un valsts nākotnes vīzijas
20.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RK Media"Sabiedrības informēšanas pasākumi etniskās integrācijas veicināšanai Vidusdaugavas reģionā
21.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mistrus Media""Dzimis Rīgā" - projekts par toleranci Latvijas multikulturālajā vēsturē
22.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Radošā sabiedrība "Divi putni"Meklējot kopīgo - tautību līdzāspastāvēšanas realitāte Latvijā
23.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izdevniecība IKK"Uzzini par mazākumtautību skolām Latvijā
24.Dialogi.lvInterneta žurnāls jauniešiem par sabiedrības integrācijas tēmām
25.Liepas pamatskolaLiepas un Matīšu pamatskolas sadarbība etnisko kultūru izzināšanā
26.Ventspils 3.vidusskolaNovadnieku skola: izglītības sistēmas un skolu vēsture Ventspils pilsētā iepriekšējā simtgadē
27.Stiklu speciālā internātpamatskolaSpēja vienoties praktiskākai dzīvei
28.Bērzgales pamatskola (Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvalde)Gadskārtu svētku svinēšanas tradīcijas latviešu un poļu tautu kultūrā
29.Valkas ģimnāzijaJauniešu nometne "[email protected]" alternatīvai etnisko kultūru izpratnei
30.Līvu fonds"Bāka". Līvu jaunieši glābj savas valodas nākotni
31.Projekts "Vizuālā Latvija"Mazākumtautību kultūras un sabiedrisko aktivitāšu hronika "ETNOSI. HRONIKAS. 2009"
32.Krāslavas Varavīksnes vidusskola"Latgales skolu Varavīksne - LaSVa" (Krāslavas novada, Daugavpils un Rēzeknes skolu (latviešu un mazākumtautību) sadarbības tīkla attīstīšana un paplašināšana)