Status:
Projekta statuss
dažādība

Dažādības veicināšanas logo ansamblis

Within the framework of Specific Support Objective 9.1.4 "To increase the integration of persons at risk of discrimination into society and the labour market” of the Operational Programme "Growth and Employment" Measure 9.1.4.4 "Promoting Diversity (Prevention of Discrimination)" the project "Promoting Diversity" (No.9.1.4.4./16/I/001) is being implemented. 

The project is being implemented by: the Society Integration Foundation.

Partners: 

Office for Citizenship and Migration Affairs and Provision State Agency - provision of social worker and social mentor services to asylum seekers and persons with refugee or alternative status. 

Social mentoring services for Ukrainian civilians are provided in cooperation with local social services. 

The pilot project on support measures for homeless people is implemented in cooperation with Latvian municipalities (Riga, Liepaja and Valmiera). 

Project objective: 
Promote the employment and socio-economic inclusion of people at risk of social exclusion and discrimination, while raising public awareness and general understanding of anti-discrimination and inclusive societies. 

Target groups: 

  • people facing barriers to employment or education because of their gender, ethnicity, disability or age; 
  • employers and their employees; 
  • asylum seekers and persons with refugee or alternative status; 
  • people at risk of social exclusion - homeless people; 
  • Ukrainian civilians. 

The total eligible funding available for the project is EUR 8 675 552, including EUR 7 374 219 from the European Social Foundation and EUR 1 301 333 from the state budget. 

the project will run from 4 January 2016 till 31 December 2023.

"Openness is an Asset" Awareness Campaign

Sabiedrības informēšanas pasākumi par sociālās iekļaušanas veicināšanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem.
View more

Employers' movement "Diversity is Strength"

Atbalsta pasākumi darba devējiem iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai.
View more

"Viewpoints" Curriculum

Atbalsta pasākumi darba devējiem par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem.
View more

Motivation Programme

Sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu (galvenokārt personu, kuras tiek diskriminētas dzimuma, vecuma, invaliditātes, etniskās piederības dēļ) integrāciju sabiedrībā, iesaistīšanos nodarbinātībā, izglītībā vai kvalifikācijas ieguvē.
View more

Refugees, Asylum Seekers and Persons with Alternative Status

Atbalsts starptautiskās aizsardzības saņēmējiem problēmu risināšanā un integrācijā jaunā vidē.
View more

Integrating gender in the budgeting process

Lai pilnveidotu nacionālās politikas novērtēšanas instrumentus un vērstu uzmanību uz budžeta veidošanas ietekmi uz sieviešu un vīriešu situācijas izmaiņām, izmēģinājumprojekta laikā tika analizēta dzimuma aspekta integrēšanas pieeja budžeta veidošanas procesos.
View more

Social Mentoring Support for Ukrainian Civilians

Praktisks atbalsts, veidojot Ukrainas civiliedzīvotājiem izpratni par dzīvi Latvijā un tās sabiedrībā, palīdzot reālās dzīves situācijās apgūt ikdienai nepieciešamās prasmes, kā arī sniedzot atbalstu ikdienas situāciju risināšanā.
View more