Apliecība “Goda ģimene” ir valsts veidota atbalsta programma:

 • daudzbērnu ģimenēm, kuras aprūpē trīs un vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem, kā arī pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
 • ģimenēm, kuras aprūpē bērnu ar invaliditāti vai pilngadīgu personu, kurai noteikta I vai II grupas invaliditāte.

Apliecības īpašniekiem ir iespēja saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā vairāk nekā 450 valsts un privātie uzņēmumi Latvijā, piemēram:

 • braukšanas maksas atvieglojumi reģionālajā sabiedriskajā transportā (bērniem – 90% atlaide, pieaugušajiem – 50% atlaide),
 • atlaides degvielas iegādei ikdienas braucienos vai kopīgos ceļojumos,
 • optikas, bērnu preču, grāmatu un kancelejas preču iegādei, apdrošināšanas pakalpojumiem u.c.

Tuvākajā laikā plānots paplašināt programmas dalībniekus arī Igaunijā un Lietuvā.

Pieteikties apliecībai un iepazīties ar piedāvājuma katalogu vairāk iespējams tīmekļvietnē www.godagimene.lv vai mobilajā aplikācijā “3+ karte”.

Apliecībai “Goda ģimene” (līdz šim “3+ Ģimenes karte”)

Tā kā apliecības ir personalizētas, tiek pārbaudīta katra pieaugušā/ vecāka atbilstība programmas nosacījumiem.

Iepriekšējā dizaina apliecības

(izsniegtās apliecības derīgas līdz derīguma termiņa beigām)

Jaunā dizaina apliecības

Pieaugušā/ vecāka apliecība

Pieaugušā/ vecāka apliecība

Bērna apliecība

Bērna apliecība

Jauns apliecību “Goda ģimenes” dizains ir veidots, ietverot jauno apliecību nosaukumu, jo programmā nākusi klāt jauna mērķa grupa – ģimenes, kuras aprūpē bērnus ar invaliditāti, t.i., šajās ģimenēs var būt mazāk par trīs bērniem.

Apliecību “Goda ģimene”, tāpat kā līdz šim apliecību “3+ Ģimenes karte”, var izmantot atlaižu saņemšanai pie visiem programmas dalībniekiem/ uzņēmējiem, kas norādīti Atlaižu katalogā.


 • Apliecībai beidzies derīguma termiņš – kā var pagarināt?

Lai pieteiktu jaunu apliecību, ir jāaizpilda iesniegums, elektroniski reģistrējoties (autentificējoties) ar internetbankas datiem vai elektronisko identifikāciju (piem., eMobile, eID u.c.) – https://pieteikuma-veidlapa.godagimene.lv/Portal/Login;

Klātienē to var izdarīt Sabiedrības integrācijas fonda birojā Rīgā, Raiņa bulvārī 15, pirmdienās un ceturtdienās laikā no plkst. 9.00 līdz 18.00 pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot uz informatīvo tālruni 22811011.


 • Nevaru apstiprināt e-pasta adresi!

Veicot autentifikāciju, e-pasta adresē visiem burtiem jābūt norādītiem ar mazajiem burtiem un bez atstarpēm. Verifikācijas sūtījumam e-pasta kastītē jābūt no adreses noreplay@sif.gov.lv.  Tā kā sūtījums ir no datu sistēmas, tad aicinām paskatīties arī e-pasta sadaļās, piem., pie “mēstulēm”/ “spams” vai “abonētie”. Arī pārpildīts e-pasta saturs neļauj saņemt jaunus e-pasta sūtījumus. Tad ir jāizdzēš vecie e-pasta sūtījumi, atbrīvojot vairāk vietas jauniem sūtījumiem.

Ja tomēr neizdodas savā e-pastā saņemt apstiprinājuma sūtījumu, tad situācijas atrisināšanai aicinām Jūs zvanīt pa tālr. 22811011.


 • Cik ātri var iegūt apliecību?

No Jūsu iesnieguma iesniegšanas dienas līdz brīdim, kad apliecība ir gatava, var paiet no 14 līdz 21 dienai.


 • Aizpildīju tiešsaistes iesniegumu, bet nevarēju pieteikt apliecības izgatavošanu sievai/ vīram

Katram pieaugušajam/ vecākam jāaizpilda sava iesnieguma veidlapa, elektroniski reģistrējoties (autentificējoties) ar internetbankas datiem vai elektronisko identifikāciju (piem., eMobile, eID u.c.) – https://pieteikuma-veidlapa.godagimene.lv/Portal/Login, un iesnieguma veidlapā jānorāda visu bērnu dati, kas atbilst programmas nosacījumiem (https://likumi.lv/ta/id/323703). Svarīgi ņemt vērā, ka apliecības bērniem piesaka tikai viens no pieaugušajiem/ vecākiem. Bērnu apliecību termiņš ir piesaistīts pieteicēja/ vecāka apliecības termiņam.


 • Kā var iegūt apliecību, ja ģimenē aprūpē ir bērns ar noteiktu invaliditāti vai pilngadīga persona līdz 24 gadu vecumam, kurai noteikta I vai II grupas invaliditāte? 

No 2021. gada 1. maija ģimenes katrs pieaugušais/ vecāks, kurš aprūpē bērnu, kuram ir noteikta invaliditāte vai  pilngadīgu personu līdz 24 gadu vecumam, kurai noteikta I vai II grupas invaliditāte, var pieteikt apliecību  sev un bērnam/-iem (bērnam no 6 gadu vecuma). Visi iesniegumā norādītie dati tiks pārbaudīti Fizisko personu reģistrā, Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā, Valsts izglītības informācijas sistēmā, kā arī Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisijas datu sistēmās.

 

Ja ģimenē ir vēl kāds bērns vai pilngadīga persona līdz 24 gadu vecumam, kura iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, arī tai var pieteikt apliecību. Ja ģimenē ir viens vai divi bērni, pievienojot iesniegumam bērnu vai pilngadīgu personu līdz 24 gadu vecumam, kurai noteikta I vai II grupas invaliditāte, tad pievienojot šo bērnu izvēlas – “Pievienot bērnu, kam noteikta invaliditāte”.

Pēc datu pārbaudes un lēmuma pieņemšanas apliecība tiek piešķirta ar termiņu līdz 2021. gada 31. decembrim (https://likumi.lv/ta/id/323703). Apliecības derīguma termiņš ir saistīts ar MK noteikumiem, kuros plānots veikt grozījumus pēc 2022. gada valsts budžeta apstiprināšanas, lai noteiktu garāku apliecības derīguma termiņu.

Ja ģimenē ir trīs un vairāk bērni vai pilngadīga persona līdz 24 gadu vecumam, kura iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, norādot visus bērnus, kuram/-iem ir noteikta invaliditāte, jāizvēlas – “Pievienot bērnu, kuram noteikta invaliditāte”, pārējiem “Pievienot bērnu”.


 • Man (pieaugušajam/ vecākam) apliecība IR, vēlos apliecību bērnam/-iem

Lai pieteiktu apliecību bērnam/-iem, jāiesniedz jauns iesniegums. Iesnieguma veidlapā pie “Apliecības veids” jāizvēlas “Bērna apliecība” un zem konkrētā bērna datiem jāieliek atzīme (ķeksītis) pie teksta “Izgatavot bērna apliecību”. Apliecību bērnam var pieprasīt no 6 gadu vecuma.


 • Man (pieaugušajam/ vecākam) apliecības NAV, bet vēlos apliecību sev un bērnam/-iem.

Lai pieteiktu apliecību sev un bērnam/-iem, jāiesniedz jauns iesniegums. Iesnieguma veidlapā pie “Apliecības veids” jāizvēlas “Pieaugušā apliecība un bērna apliecība” un zem konkrētā bērna datiem jāieliek atzīme (ķeksītis) pie teksta “Izgatavot bērna apliecību”. Apliecību bērnam var pieprasīt no 6 gadu vecuma.


 • Kā varam iegūt apliecību, ja ģimenē pēc laulībām abiem kopā aprūpē ir 3 (vai vairāk) bērni?

Nepieciešams jauns iesniegums, elektroniski reģistrējoties (autentificējoties) ar internetbankas datiem vai elektronisko identifikāciju (piem., eMobile, eID u.c.) – https://pieteikuma-veidlapa.godagimene.lv/Portal/Login. Iesniegumā jānorāda aprūpē esošie savi un vīra/ sievas bērns/-i. Katrs pieaugušais/ vecāks aizpilda un iesniedz savā vārdā atsevišķu iesniegumu.

Ja bērnam/-iem ir nepieciešama sava apliecība (no 6 gadu vecuma), tad viens no pieaugušajiem/ vecākiem savā iesniegumā ieliek atzīmi (ķeksīti) zem konkrētā/-o bērna/-u datiem pie lodziņa “Izgatavot bērna apliecību”.

Ja ģimenē pēc laulībām aprūpē nav 3 (vai vairāk) bērnu, apliecību nevar piešķirt, jo ģimene neatbilst programmas nosacījumiem (https://likumi.lv/ta/id/323703).    


 • Kā varam iegūt apliecību, ja ģimenē (nereģistrētā laulībā) abiem kopā aprūpē ir 3 (vai vairāk) bērni?

Lai iegūtu apliecību, nepieciešams iesniegt iesniegumu elektroniski reģistrējoties (autentificējoties) ar internetbankas datiem vai elektronisko identifikāciju (piem., eMobile, eID u.c.) – https://pieteikuma-veidlapa.godagimene.lv/Portal/Login. Iesniegumā jānorāda savi aprūpē esošie bērni. Katrs pieaugušais/ vecāks aizpilda un iesniedz savā vārdā atsevišķu iesniegumu.

Ja bērna/-iem ir nepieciešama sava (bērna) apliecība (no 6 gadu vecuma), tad viens no pieaugušajiem/ vecākiem savā iesniegumā ieliek atzīmi (ķeksīti) zem konkrētā bērna datiem pie lodziņa “Izgatavot bērna apliecību”.

Ja katras personas aprūpē nav 3 (vai vairāk) bērnu, apliecību nevar piešķirt, jo persona neatbilst programmas nosacījumiem (https://likumi.lv/ta/id/323703).   


 • Vai var atjaunot apliecību, ja kāds no daudzbērnu ģimenes pilngadīgajiem bērniem vairs neturpina mācības/ studijas?

Apliecību var izsniegt ģimenei (katrai personai atsevišķi), kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem, kā arī pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Ja ģimenē, pēc 18 gadu sasniegšanas, mācās tikai divi bērni, un ģimenē nav bērns, kuram noteikta invaliditāte vai pilngadīga persona līdz 24 gadu vecumam, kurai noteikta I vai II grupas invaliditāte, tad apliecību nepiešķir, jo ģimene neatbilst programmas nosacījumiem (https://likumi.lv/ta/id/323703).


 • Kur var atrast informāciju visām pieejamām atlaidēm ar apliecību?

Visas pieejamās atlaides var apskatīt tīmekļvietnē www.godagimene.lv vai mobilajā lietotnē “3+ karte”. Aktuālā informācija par jaunajiem programmas dalībniekiem/ uzņēmējiem/ iestādēm tiek ievietota "Goda ģimene" Facebook kontā.


 • Vai apliecību var izmantot sabiedriskajā transportā?

Ar apliecību var saņemt braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā reģionālajos maršrutos (starppilsētu autobusos un vilcienos). Apliecība ir derīga tikai kopā ar personu apliecinošu dokumentu (pieaugušajiem – ID karte vai pase, bērniem – ID karte vai pase, vai skolēna/ studenta apliecība).

Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā reģionālajos maršrutos var izlasīt tīmekļvietnē www.godagimene.lv sadaļā ATLAIŽU KATALOGS, apakšsadaļā VALSTS ATBALSTS.

ATLAIDE:

50 % no brauciena biļetes pilnas cenas pieaugušajiem

40 % no abonementa biļetes cenas

90 % no brauciena biļetes pilnas cenas skolēniem un studentiem (līdz 24 gadiem)

100 % valsts svētku dienās – 4.maijs, 11.novembris un 18. novembris.


 • Vai apliecību var izmantot atvieglojumiem īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā?

Par atvieglojumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā var izlasīt tīmekļvietnē www.godagimene.lv sadaļā ATLAIŽU KATALOGS, apakšsadaļā VALSTS ATBALSTS. Valsts nodevas likmi piemēro Daudzbērnu ģimenēm, ja nostiprinājuma lūguma papildnosacījumos izdarīta atzīme, ka personai ir derīga apliecība, kas izsniegta Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas ietvaros, vai persona to uzrāda nostiprinājuma lūguma iesniegšanas brīdī.

ATLAIDE: 0,5 % valsts nodevai par īpašuma tiesību nostiprināšanu no nekustamā īpašuma vērtības (neuzrādot apliecību – 1,5 %).


 • Ja bērns studē un paralēli grib strādāt, vai mēs zaudēsim apliecību “Goda ģimene”?

Ja bērns vai pilngadīga persona līdz 24 gadu vecumam nepārtrauc iegūt vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, nekas nemainās attiecībā uz iegūto apliecību “Goda ģimene” (“3+ Ģimenes karte”).


 • Pēc laulību noslēgšanas, piesakot jauno apliecību saistībā ar uzvārda maiņu, iesnieguma veidlapā nevaru norādīt jauno uzvārdu.

Uzvārda maiņas gadījumā aicinām sistēmā pieteikt jaunu apliecību, aizpildot “Pieteikties jaunai apliecībai”.

Pildot iesniegumu, sistēmā jāatstāj iepriekšējais uzvārds. Nekas nav jāmaina vai jāpapildina. Pārbaudot datus Fizisko personu reģistrā, pie personas koda tiks norādīts tagadējais uzvārds un uz jaunās apliecības būs aktuālais uzvārds.

Ilze Vārpiņa

Nodaļas vadītāja
ilze.varpina [at] sif.gov.lv