Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  03.02.2022.
  2009.gada 18.decembrī donorvalstis (Norvēģija, Īslande un Lihtenšteina) panāca vienošanos ar Eiropas Komisiju (EK) par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta (EEZ FI) un Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) ieviešanai paredzētā finansējuma…
  Statuss:
  Projekta statuss
  01.09.2021.
  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" ietvaros…
  Statuss:
  Projekta statuss
  01.09.2021.
  Projekta mērķis ir veicināt starpvalstu sadarbību un savstarpēju mācīšanos, lai izveidotu vai stiprinātu iestādes un organizācijas, kas darbojas kā nacionālie sociālo inovāciju kompetences centri, kā arī lai attīstītu sociālo inovāciju ekosistēmu…
  Statuss:
  Projekta statuss
  01.09.2021.
    Projekta mērķis ir novērst un izskaust rasismu, ksenofobiju un citas neiecietības formas un to izpausmes, it sevišķi naida noziegumus un naida runu. Projekta apakšmērķi ir efektīvas sadarbības nodrošināšana starp valsts un…
  Statuss:
  Projekta statuss
  14.06.2021.
  Sabiedrības integrācijas fonds kā sadarbības partneris piedalās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) projekta “Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)” Nr. 2.2.1.1/21/I/001 …