Programmas mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti.

Konkursā pieejamais finansējums ir 140 865 EUR, un vienam projektam pieejamais maksimālais finansējums ir 14 000 EUR.

Programmas mērķa grupa ir latviešu diasporas bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem, kā arī viņu vienaudži Latvijā. Programmas ietvaros tiks atbalstītas kopīgas nometnes un vasaras skolas, kas vērstas uz diasporas bērnu saiknes stiprināšanu ar Latviju, kā arī diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu kopīgu darbošanos.

Projekta īstenošanas vieta ir Latvija vai projektu iesniegušās diasporas organizācijas mītnes valsts.

Programmas „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapas (t.sk. budžeta veidlapa), kā arī projekta īstenošanas līguma projekts pieejams Sabiedrības integrācijas fonda tīmekļa vietnē www.sif.gov.lv.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021.gada 8.oktobris plkst.12.00 (saņemšanas termiņš Sabiedrības integrācijas fondā). Projektu pieteikumus var iesniegt:

  • elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, līdz plkst.12.00 nosūtot uz e-pasta adresi: nometnes@sif.gov.lv;
  • personīgi (līdz plkst. 12:00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā), projekta pieteikuma elektronisko versiju līdz plkst.12.00 nosūtot uz e-pasta adresi nometnes@sif.gov.lv.

Jautājumus par projektu pieteikumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi konkursi@sif.gov.lv, norādot atsauci uz šo projektu konkursu.

REALIZĀCIJAS POSMS

KONKURSA POSMS

Papildu informācijai

Lai vairāk informētu par uzlabojumiem nolikumā un atvieglotu pieteikumu aizpildi nevaldības organizācijām, aicinām noskatīties bezmaksas informatīvo semināru.

nometnes

Līga Āboliņa

Projektu konkursu un uzraudzības nodaļas programmas vadītāja
liga.abolina [at] sif.gov.lv