Zaiga Pūce

Zaiga Pūce

Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore

Izglītība: maģistra grāds ar izcilību vadībā, kā arī bakalaura grāds tiesībās un skolotāja profesionālo kvalifikāciju. 

Z.Pūcei ir ilggadēja pieredze gan privātajā sektorā, gan nevaldības organizāciju sektorā (NVO).  No 2006. gada guvusi pieredzi tādos uzņēmumos kā A/S “Latvijas pasts” un SIA “TNT Latvija”. Četrus gadus vadījusi savu uzņēmumu. No 2011. līdz 2019. gadam vadījusi biedrību “Ascendum”, kas ir viena no vadošajām NVO kultūras, izglītības un pilsoniskas sabiedrības interešu pārstāvniecības jomā un ir interneta žurnāla “Satori” izdevēja. 

Trīs gadus (2015. - 2018. gads) Z.Pūce bija ievēlēta NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomē, no kuriem divus gadus bijusi Memoranda padomes vadītāja vietniece. No 2016. gada līdz 2019. gadam ir bijusi NVO jumta organizācijas “Latvijas Pilsoniskā alianse” padomes locekle un Rīcībpolitikas īstenošanas virziena vadītāja, savukārt no 2017. gada līdz 2019. gadam – valdes locekle “Laikmetīgās kultūras NVO asociācijā”, kas ir vadošā laikmetīgās kultūras interešu pārstāvības organizācija.  

Z.Pūcei ir pieredze komandas vadībā, organizāciju stratēģiju izstrādē un ieviešanā, kā arī privātā un publiskā finansējuma piesaistē, tāpat ir pieredze projektu izstrādē un to vadīšanā, t. sk. aptverot budžeta un finanšu jautājumu risināšanu. Ilgstoši ir darbojusies likumprojektu izstrādes procesā. 

Z.Pūces vadībā veikta apjomīga fonda reorganizācija, lai Sabiedrības integrācijas fonds kļūtu par mūsdienīgu, profesionālu līderi sabiedrības ilgtspējas attīstības politiku īstenošanā.

Reinis Lasmanis

Reinis Lasmanis

Sekretariāta direktora vietnieks - Pilsoniskās sabiedrības atbalsta departamenta direktors

Izglītība: bakalaura grāds politikas zinātnē, bakalaura grāds tiesību zinātnē, maģistra grāds ekonomikā. Šobrīd papildina zināšanas doktorantūrā programmā “Vadībzinātne un ekonomika”. 

R.Lasmanim ir pieredze politikas plānošanā, ieviešanā un valsts budžeta administrēšanā, no 2013.-2017.gadam strādājot Izglītības un zinātnes ministrijā un Ekonomikas ministrijā. No 2017. līdz 2020.gadam vadījis Zinātnes komercializācijas nodaļu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā. Kā vieslektors Rīgas Tehniskajā universitātē lasa lekcijas gan Latvijas, gan ārvalstu studentiem.

Paralēli profesionālajai darbībai kopš 2010.gada R.Lasmanis kā brīvprātīgais ir iesaistījies dažādās nevaldības organizācijās, darbojoties tādās jomās kā bērnu namu bērnu un jauniešu atbalsts, palīdzība cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī studējošo interešu pārstāvniecība.