Zaiga Pūce

Zaiga Pūce

Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore

Izglītība: maģistra grāds ar izcilību vadībā, kā arī bakalaura grāds tiesībās un skolotāja profesionālo kvalifikāciju. 

Z.Pūcei ir ilggadēja pieredze gan privātajā sektorā, gan nevaldības organizāciju sektorā (NVO).  No 2006. gada guvusi pieredzi tādos uzņēmumos kā A/S “Latvijas pasts” un SIA “TNT Latvija”. Četrus gadus vadījusi savu uzņēmumu. No 2011. līdz 2019. gadam vadījusi biedrību “Ascendum”, kas ir viena no vadošajām NVO kultūras, izglītības un pilsoniskas sabiedrības interešu pārstāvniecības jomā un ir interneta žurnāla “Satori” izdevēja. 

Trīs gadus (2015. - 2018. gads) Z.Pūce bija ievēlēta NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomē, no kuriem divus gadus bijusi Memoranda padomes vadītāja vietniece. No 2016. gada līdz 2019. gadam ir bijusi NVO jumta organizācijas “Latvijas Pilsoniskā alianse” padomes locekle un Rīcībpolitikas īstenošanas virziena vadītāja, savukārt no 2017. gada līdz 2019. gadam – valdes locekle “Laikmetīgās kultūras NVO asociācijā”, kas ir vadošā laikmetīgās kultūras interešu pārstāvības organizācija.  

Z.Pūcei ir pieredze komandas vadībā, organizāciju stratēģiju izstrādē un ieviešanā, kā arī privātā un publiskā finansējuma piesaistē, tāpat ir pieredze projektu izstrādē un to vadīšanā, t. sk. aptverot budžeta un finanšu jautājumu risināšanu. Ilgstoši ir darbojusies likumprojektu izstrādes procesā. 

Z.Pūces vadībā veikta apjomīga fonda reorganizācija, lai Sabiedrības integrācijas fonds kļūtu par mūsdienīgu, profesionālu līderi sabiedrības ilgtspējas attīstības politiku īstenošanā.

Dace Spaliņa

Dace Spaliņa

Sekretariāta direktores vietniece – Pilsoniskās sabiedrības atbalsta departamenta direktore

Izglītība: maģistra grāds tiesību zinātnē ar jurista kvalifikāciju.

D. Spaliņa ir juriste ar pieredzi valsts pārvaldē dažādās nozarēs, kā arī pārmaiņu vadībā. Iepriekš bijusi veselības un aizsardzības ministru padomniece juridiskos jautājumos. Ilggadēja pieredze darbā ar labas korporatīvās pārvaldības jautājumiem Ekonomikas ministrijā, piedaloties publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldības reformas izstrādē un īstenošanā.