Informācija par Sabiedrības integrācijas fonda nomātajiem īpašumiem:

Adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīga
Kadastra numurs: 0100 005 0049
Telpu platība: 336,4 m2
Lietošanas mērķis: Birojs
Iznomātājs: juridiska persona – SIA "Tiesu namu aģentūra", reģ. Nr. 40003334410
Nomas maksa mēnesī: 9,55 euro/m2 (tai skaitā apsaimniekošanas maksa un maksa par ēkai funkcionāli piederīgo zemi)
Līguma darbības termiņš: līdz 30.05.2025.

Adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīga
Kadastra numurs: 0100 005 0049
Telpu platība: 275.6 m2
Lietošanas mērķis: Birojs
Iznomātājs: juridiska persona – SIA "Tiesu namu aģentūra", reģ. Nr. 40003334410
Nomas maksa mēnesī: 9,55 euro/m2 (tai skaitā apsaimniekošanas maksa un maksa par ēkai funkcionāli piederīgo zemi)
Līguma darbības termiņš: līdz 30.05.2025

Adrese: Lāčplēša iela 60, Rīga
Kadastra numurs: 0100 030 0128
Telpu platība: 211,8 m2
Lietošanas mērķis: Arhīvs
Iznomātājs: SIA "Rīgas nami"
Nomas maksa mēnesī: 1,92 euro/m2
Līguma darbības termiņš: līdz 31.03.2026

Atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 "Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem", Sabiedrības integrācijas fonds publicē nomas sludinājumu.

Sabiedrības integrācijas fonds aicina iesniegt telpu nomas piedāvājumus līdz 2024. gada 26. janvārim plkst.17.00, saskaņā ar Nekustamā īpašuma nomas atlases kārtībā noteikto, aizpildot publicēto veidlapu “Nomas piedāvājuma veidlapa”.

Inga Birzniece

Juriste
inga.birzniece [at] sif.gov.lv