Informācija par Sabiedrības integrācijas fonda nomātajiem īpašumiem:

Adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīga
Kadastra numurs: 0100 005 0049
Telpu platība: 336,4 m2
Lietošanas mērķis: Birojs
Iznomātājs: VAS "Tiesu namu aģentūra"
Nomas maksa mēnesī: 9,55 euro/m2 (tai skaitā apsaimniekošanas maksa un maksa par ēkai funkcionāli piederīgo zemi)
Līguma darbības termiņš: līdz 30.05.2025.


Adrese: Lāčplēša iela 60, Rīga
Kadastra numurs: 0100 030 0128
Telpu platība: 211,8 m2
Lietošanas mērķis: Arhīvs
Iznomātājs: SIA "Rīgas nami"
Nomas maksa mēnesī: 1,92 euro/m2
Līguma darbības termiņš: līdz 31.03.2026