Mediju atbalsta fonda (MAF) logo

Mediju atbalsta fonda (MAF) mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt valsts vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata.

MAF katru gadu tiek rīkoti trīs projektu pieteikumu konkursi: 

Nacionālā līmeņa konkurss

Reģionālā un vietējā līmeņa konkurss

Specializētie Covid-19 konkursi

Lai mazinātu Covid-19 sekas, 2020. un 2021.gadā izsludināti arī specializētie MAF konkursi.

 

Konkursu nolikumi un pieteikuma veidlapas atrodamas sadaļā "Projektu konkursi".

MAF atbalstu administrē Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem budžeta līdzekļiem.