Mediju atbalsta fonda (MAF) logo

Mediju atbalsta fonda (MAF) mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga, informatīvi izglītojoša satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata..

MAF atbalstu administrē Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem budžeta līdzekļiem.

Konkursu nolikumi un pieteikuma veidlapas atrodamas sadaļā "Projektu konkursi".

Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā

Programmas mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos.
Skatīt vairāk

Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā tematiskajās kategorijās

Programmas mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos.
Skatīt vairāk

Reģionālo, vietējo, diasporas mediju un sadarbības projektu atbalsta programma

Programmas mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos.
Skatīt vairāk

Atbalsts Latgales reģiona mediju ziņu un informatīvi analītiskā satura radīšanas kapacitātes stiprināšanai

Programmas mērķis ir sniegt atbalstu Latgales reģiona mediju satura radīšanas kapacitātes stiprināšanai, lai pastiprināti nodrošinātu Latgales reģiona iedzīvotājiem aktuālu un precīzu informāciju par Krievijas Federācijas iebrukumu Ukrainā.
Skatīt vairāk

Par novadu ziņu televīzijas sižetu veidošanu 2022. gadā

Programmas mērķis ir nodrošināt sabiedriski nozīmīgu Latvijas novadu ziņu satura vienību izgatavošanu un pārraidīšanu VSIA “Latvijas Televīzija”.
Skatīt vairāk

Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai

Programmas mērķis ir sniegt atbalstu komerciālo drukāto un digitālo mediju darbības nepārtrauktībai un kapacitātes stiprināšanai, kā arī sabiedriski nozīmīga satura veidošanai ārkārtējās situācijas laikā.
Skatīt vairāk

Atbalsts medijiem kapacitātes stiprināšanai un abonēto drukāto mediju piegādes izmaksu un elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksu segšanai

Programmas mērķis ir sniegt atbalstu medijiem kapacitātes stiprināšanai un abonēto drukāto mediju piegādes izmaksu un elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksu segšanai.
Skatīt vairāk