Mediju atbalsta fonda (MAF) logo

Programmas mērķis ir Mediju atbalsta fonda programmas ietvaros nodrošināt sabiedriski nozīmīgu Latvijas novadu ziņu satura vienību izgatavošanu un pārraidīšanu VSIA “Latvijas Televīzija” (turpmāk – Latvijas Televīzija) pakalpojumos un reģionālo un vietējo elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumos 2022. gadā.

Mediju atbalsta fonda logo

 

Programmas finansējums veido 100% no kopējām pieteikuma īstenošanas attiecināmajām izmaksām un 50% finansējuma Fonds izmaksās finansējuma saņēmējam pēc pieteikuma īstenošanas līguma noslēgšanas. Kopējais programmas finansējums ir 244 259 euro.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021.gada 2.decembris. Pieteikumus var iesniegt:

  • elektroniska dokumenta formā (līdz š.g. 2.decembra plkst. 12:00), kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: mediji@sif.gov.lv.
  • personīgi (līdz š.g. 2.decembra plkst. 12:00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Raiņa bulvāris 15, Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā).

!!! Pieteikumu iesniegšanas datums ir pieteikuma saņemšanas datums Sabiedrības integrācijas fondā!

Jautājumus par pieteikumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi konkursi@sif.gov.lv, norādot atsauci uz šo pieteikumu konkursu.

Dokumenti: