Mediju atbalsta fonda (MAF) logo

Programmas mērķis ir Mediju atbalsta fonda programmas ietvaros nodrošināt sabiedriski nozīmīgu Latvijas novadu ziņu satura vienību izgatavošanu un pārraidīšanu VSIA “Latvijas Televīzija” (turpmāk – Latvijas Televīzija) pakalpojumos un reģionālo un vietējo elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumos 2022. gadā.