Programmas mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā. 

KONKURSA POSMS 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 6. oktobra plkst. 12.00, nosūtot uz Fonda  e-pasta adresi: nvofonds@sif.gov.lv .

Papildus informācijai: 

 

!Individuālai konsultācijai lūdzam rakstīt uz konkursi@sif.gov.lv

Lai informētu projektu iesniedzējus par pieteikšanos un konkursa norisi, 20. septembrī plkst. 11.00 tiks organizēts tiešsaistes informatīvais seminārs Sabiedrības integrācijas facebook lapā, kura laikā interesentiem būs iespējams uzdot savus jautājumus. Domājot par informācijas pieejamību cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, tiešraidei arī tiks nodrošināts surdotulkojums.

NFO FONDS informativais seminars

REALIZĀCIJAS POSMS

Informatīvs seminārs projektu īstenotājiem

KONKURSA POSMS 

. MAKRO MIKRO KOPĀ

Iesniegti pieteikumi

90

72

162

Kopā apstiprināti

51

39

90

Noraidīti nepietiekama finansējuma dēļ

22

10

32

Noraidīti kvalitātē

8

18

26

Noraidīti atbilstībā

9

5

14

       

Programmā pieejamais finansējums (EUR)

1 510 470

377 618

1 888 088

Papildus informācijai: 

nvo fonds

Lai vairāk informētu par uzlabojumiem nolikumā un atvieglotu pieteikumu aizpildi nevaldības organizācijām, aicinām apmeklēt bezmaksas informatīvo semināru. Semināru ierakstu iespējams noskatīties Sabiedrības integrācijas fonda Facebook lapā.

Lai projektu realizētājiem atvieglotu starpposmu pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu, Sabiedrības integrācijas fonds organizēja informatīvu semināru "NVO fonds" projektu realizētājiem.

Semināra aptverti jautājumi par:

  • iesniedzamajiem starpposma un noslēguma pārskatiem,
  • projekta aktivitāšu norisi un izmaksas pamatojošiem dokumentiem,
  • programmas finansējumu,
  • projekta līguma grozījumu veikšanas kārtību u.c.

Semināra ieraksts

APSTIPRINĀTIE REZULTĀTI:

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS POSMS:

KONKURSA POSMS:

2020.gads

APSTIPRINĀTIE REZULTĀTI:

Apstiprinātie mikro projekti

Apstiprinātie makro projekti

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS POSMS

KONKURSA POSMS: