Stipras latviešu kopienas ārvalstīs pamats ir tās saliedētība un pastāvīga kontaktu uzturēšana starp diasporas locekļiem un Latviju, iesaistoties diasporas informatīvajā telpā, pasākumos, organizācijās un grupās. Ar dažādu diasporas mediju un projektu palīdzību Sabiedrības integrācijas fonds stiprina ārvalstīs mītošo latviešu nacionālo identitāti un veicina pilsonisko līdzdalību, interešu pārstāvību un iesaisti Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē, ekonomikā, kultūrā, kā arī valsts pārvaldē, tā palielinot remigrācijas iespēju tiem, kas labprāt atgrieztos.

Sabiedrības integrācijas fonda programmu ietvaros finansējumu projektiem iespējams saņemt medijiem un nevaldības organizācijām (NVO), kā arī atbalsta latviešu valodas apguvi remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem.

Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam

Programmas mērķis ir saglabāt no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, veicināt diasporas pašorganizēšanos, kā arī veicināt diasporas pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē.
Skatīt vairāk

Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm

Programmas mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti.
Skatīt vairāk

Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā tematiskajās kategorijās

Programmas mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos.
Skatīt vairāk

Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem

Programmas mērķis ir nodrošinā latviešu valodas apguves pieejamību tiem remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri Latvijā atgriežas vai pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā.
Skatīt vairāk

Līga Āboliņa

Programmas vadītāja
liga.abolina [at] sif.gov.lv