Mediju atbalsta fonda (MAF) logo

Programmas mērķis ir stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata.

 ĪSTENOŠANAS POSMS:

 

KONKURSA POSMS

2024.gada 12.janvārī ir izsludināti 6 (seši) atklāti konkursi ar pieteikumu iesniegšanas termiņu ne vēlāk kā līdz 16.02.2024. plkst.23.59.

Projekta pieteikumu iesniegšana SIF MAP platformā: https://sif.map.gov.lv/

Konkursu nolikums ir publicēts MAP Konkursa cilnē "Datnes" ar dokumenta nosaukumu "1 Konkursa nolikums RMA". Pirms pieteikuma un budžeta aizpildīšanas aicinām iepazīties ar konkursa nolikuma nosacījumiem

 

Vairāk informācijas par MAP: https://www.sif.gov.lv/lv/merka-finansejuma-izlietojuma-parvaldibas-platforma-map

 

 

Ance Indriksone

Programmas vadītāja
ance.indriksone [at] sif.gov.lv