Viena no Sabiedrības integrācijas fonda darbības jomām ir līdzdalība starptautiskos projektos un aktivitātēs, lai veicinātu nepārtrauktu kapacitātes paaugstināšanu un sadarbības partneru tīklu izveidi Latvijā un citās valstīs.  

Sabiedrības integrācijas fonds piedalās starptautisku sadarbības tīklu aktivitātēs, veic starptautisku projektu iniciēšanu, ieviešanas koordināciju un projektu vadību, nodrošina ārvalstu finanšu programmu resursu piesaisti, līdzdarbojas projektos kā partneris un veic citu valstu labās prakses piemēru apzināšanu un divpusējās sadarbības veicināšanu ar partneriem citās valstīs. 

Starptautiskās sadarbības galvenie uzdevumi ir:  

  • piedalīties un atbalstīt Latvijas aktīvu līdzdalību ES līmeņa un Baltijas jūras valstu sadarbības tīklos, lai regulāri apmainītos ar informāciju par aktualitātēm, apzinātu reģionā/sektorā esošo pieredzi un veicinātu reģiona stratēģijas mērķu sasniegšanu, ciktāl tas skar Fonda kompetences jomu;  

  • veicināt ciešāku sadarbību ar Ziemeļvalstīm, iniciējot, īstenojot vai līdzdarbojoties projektos un paplašinot Fonda starptautisko sadarbības partneru loku;  

  • iespēju robežās, rosināt un atbalstīt starptautiskās pieredzes izzināšanu un pārņemšanu Fonda administrēto programmu ietvaros, lai veicinātu Latvijas konkurētspēju un inovatīvu risinājumu ieviešanu;  

  • līdzdarboties projektos, kuros Fonds var nodot savu pieredzi citām institūcijām un valstīm;  

  • popularizēt starptautiskās pieredzes izplatīšanu Latvijā;  

  • veicināt Latvijas NVO kapacitāti starptautisku projektu ieviešanā;  

  • veicināt Fonda starptautisko atpazīstamību. 

Šobrīd Sabiedrības integrācijas fonds ir iesaistījies šādu starptautiska līmeņa projektu īstenošanā: 

Neiecietības novēršanai un apkarošanai Latvijā (CALDER)

Projekta mērķis ir novērst un izskaust rasismu, ksenofobiju un citas neiecietības formas un to izpausmes, it sevišķi naida noziegumus un naida runu.
Skatīt vairāk

Sociālo inovāciju kompetences centri – kapacitātes celšana ilgtspējīgai sabiedrībai (BuiCaSuS)

Projekta mērķis ir veicināt starpvalstu sadarbību un savstarpēju mācīšanos, lai izveidotu vai stiprinātu iestādes un organizācijas, kas darbojas kā nacionālie sociālo inovāciju kompetences centri, kā arī lai attīstītu sociālo inovāciju ekosistēmu attiecīgajā dalībvalstī.
Skatīt vairāk
Alda Sebre

Alda Sebre

Departamenta direktore
alda.sebre [at] sif.gov.lv