Programmas mērķis ir nodrošināt atbalstu nevaldības organizāciju iniciatīvām ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības līdzdalības veicināšanā, sekmējot ģimeņu atbalsta politikas  jautājumu risināšanu Latvijā. 

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu pamatdarbības nodrošināšanai NVO, kuras piedalās ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanā valsts līmenī. 

Kristīne Ozola

Programmas vadītāja
kristine.ozola [at] sif.gov.lv