Programmas mērķis ir nodrošināt atbalstu nevaldības organizāciju iniciatīvām ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības līdzdalības veicināšanā, sekmējot ģimeņu atbalsta politikas  jautājumu risināšanu Latvijā. 

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu pamatdarbības nodrošināšanai NVO, kuras piedalās ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanā valsts līmenī. 

Papildus informācijai:

Semināra ieraksts

Projektu iesniedzēju ērtībai 2022. gada 18. augustā plkst.11.00 tiešsaistē notiks informatīvais seminārs, kur projektu pieteicējiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas. Pieteikties dalībai seminārā iespējams, rakstot uz e-pastu vietagimenei@sif.gov.lv  un norādot savu vārdu un uzvārdu, kā arī pārstāvēto NVO. 

Kristīne Ozola

Programmas vadītāja
kristine.ozola [at] sif.gov.lv