Latviju veido cilvēki ar dažādām etniskajām identitātēm. Iesaistot visas mazākumtautību kopienas un savstarpēji līdzdarbojoties, tiek stiprināta to piederība mūsu sabiedrībai un veicināta sabiedrības saliedētība uz kopīgu vērtību pamata.

Mazākumtautību un sabiedrības saliedētības programma

Programmas mērķis ir veicināt sabiedrības saliedētību, savstarpējo sadarbību un mazināt aizspriedumus pret un starp etniskajām grupām.
Skatīt vairāk

Projektu konkursi

Tāpat nevaldības organizāciju pārstāvji ir aicināti pieteikt mazākumtautību projektu pieteikumus citos konkursos, piemēram, "NVO fonds" un citos, lai saņemtu finansējumu idejas realizācijai.
Skatīt vairāk

Projekts "Dažādības veicināšana"

Projekta mērķis ir veicināt sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu nodarbinātību un sociālekonomisko iekļaušanos, tostarp mazākumtaubības pārstāvjus.
Skatīt vairāk

Izstāstīt saliedētību

Mērķtiecīgi pasākumi izpratnes un informētības paaugstināšanai par diskrimināciju uz dzimuma, vecuma, invaliditātes, rases vai etniskās piederības, seksuālās orientācijas un reliģijas vai ticības pamata.
Skatīt vairāk