Projektu konkursu plāns 2021.gadam

* līgumu summas tiek publicētas pēc visu līgumu noslēgšanas programmā

Konkurss

Finansējums Statuss Rezultāti
Atbalsts NVO sabiedrības informēšanai par vakcināciju pret Covid-19 396 000 EUR

Izsludināts 26.08.2021., 

pieteikšanās līdz 09.09.2021. 12.00

Nolikums un veidlapas atrodamas šeit

Līdzfinansējuma programma 425 000 EUR

Konkurss tiks slēgts, kad būs izmantots viss programmā pieejamais finansējums, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 30.septembra plkst.17.00

Nolikums un veidlapas atrodamas šeit

Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai 564 000 EUR Noslēdzies
Atbalsts medijiem kapacitātes stiprināšanai un abonēto drukāto mediju piegādes izmaksu un elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksu segšanai 3 250 210 EUR

Noslēdzies

Pilni rezultāti būs zināmi 18.-20.10.

Ģimenei draudzīgas vides veidošana 170 000 EUR Noslēdzies
Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 179 120 EUR Noslēdzies
Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā

717 201 EUR

Noslēdzies
Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, personām ar invaliditāti un mediju kritikas jomā 110 000 EUR

Noslēdzies 

Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 536 886 EUR  Noslēdzies
NVO fonds 1 396 500 EUR Noslēdzies

 

Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma

31 303 EUR Noslēdzies

Izsludinātie konkursi

  • Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm - termiņš līdz 2021.gada 8.oktobris plkst.12.00

Logo, vizuālās identitātes un projektu atskaišu vadlīnijas

Ieva Plūme

Projektu konkursu un uzraudzības nodaļas vadītāja vietniece
ieva.plume [at] sif.gov.lv