Projektu konkursu plāns 2021.gadam

* līgumu summas tiek publicētas pēc visu līgumu noslēgšanas programmā

Programmas nosaukums

Pieejamais finansējums Statuss Rezultāti
Valsts budžeta programma "Līdzfinansējuma programma" 425 000 EUR Konkurss tiks slēgts, kad būs izmantots viss programmā pieejamais finansējums, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 30.septembra plkst.17.00
Valsts budžeta programma "Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai" 564 000 EUR Noslēdzies
Valsts budžeta programma "Atbalsts medijiem kapacitātes stiprināšanai un abonēto drukāto mediju piegādes izmaksu un elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksu segšanai" 3 250 210 EUR

Izsludināts 06.07.2021., 

pieteikšanās līdz 27.07.2021. 12.00

Nolikums un veidlapas atrodamas šeit

 
Valsts budžeta programma "Ģimenei draudzīgas vides veidošana" 170 000 EUR Noslēdzies
Valsts budžeta programma "Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam" 179 120 EUR Noslēdzies
Valsts budžeta programma "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā"

717 201 EUR

 Noslēdzies
Valsts budžeta programma "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, personām ar invaliditāti un mediju kritikas jomā" 110 000 EUR

Noslēdzies 

Valsts budžeta programma "Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma" 536 886 EUR  Noslēdzies
Valsts budžeta programma "NVO fonds" 1 396 500 EUR Noslēdzies

 

Valsts budžeta programma "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma"

31 303 EUR Noslēdzies

Projektu konkursu nolikumi, veidlapas, semināri un pamācības

Programmas mērķis ir sniegt atbalstu medijiem kapacitātes stiprināšanai un abonēto drukāto mediju piegādes izmaksu un elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksu segšanai.

2021.gads 

Kopējais programmas finansējums ir 3 250 210 EUR, tai skaitā:

 1. Atbalsts drukāto mediju piegādes izmaksu segšanai - 846 150 EUR;
 2. Atbalsts elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksu segšanai - 798 210 EUR;
 3. Atbalsts kapacitātes stiprināšanai elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem - 1 075 000 EUR:
  1. pieteicējiem, kuri ir īpašnieki nacionālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem - līdz 80 000 EUR, bet ne vairāk kā 20% no 2019. gada neto apgrozījuma;
  2. pieteicējiem, kuri ir īpašnieki reģionālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem - līdz 50 000 EUR, bet ne vairāk kā 20% no 2019. gada neto apgrozījuma;
  3. pieteicējiem, kuri ir īpašnieki vietējiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem - līdz 30 000 EUR, bet ne vairāk kā 20% no 2019. gada neto apgrozījuma;
 4. Atbalsts kapacitātes stiprināšanai drukātajiem un digitālajā vidē strādājošiem medijiem - 530 850 EUR:
  1. pieteicējiem, kuri ir īpašnieki nacionāla mēroga drukātajiem un/vai digitālajā vidē strādājošiem medijiem - 300 000 EUR. Pieteicējam pieejamais finansējums - līdz 20 000 EUR, bet ne vairāk kā 20% no 2019. gada neto apgrozījuma;
  2. pieteicējiem, kuri ir īpašnieki reģionālajiem un/vai vietējiem drukātajiem un/vai digitālajā vidē strādājošiem medijiem - 230 850 EUR. Pieteicējam pieejamais finansējums - līdz 7 000 par vienu mediju, bet ne vairāk kā 15 000 par vairākiem medijiem; bet jebkurā gadījumā ne vairāk kā 20% no 2019. gada neto apgrozījuma.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021.gada 27.jūlijs. Pieteikumus var iesniegt:

 • elektroniska dokumenta formā (līdz š.g. 27.jūlija plkst. 12.00), kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: mediji@sif.gov.lv.
 • personīgi (līdz š.g. 27.jūlija plkst. 12.00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Raiņa bulvāris 15, Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā).

!!! Pieteikumu iesniegšanas datums ir pieteikuma saņemšanas datums Sabiedrības integrācijas fondā!

Jautājumus par pieteikumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi konkursi@sif.gov.lv, norādot atsauci uz šo pieteikumu konkursu.

Programmas mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā, paaugstinot pilsonisko līdziesaisti, iedzīvotāju savstarpējo uzticēšanos un sadarbību starp dažādām sabiedrības grupām, uzticēšanos valstij un ticību spējai ietekmēt lēmumus, veicinot un paaugstinot iedzīvotāju piederības sajūtu Latvijai.

Lai projektu realizētājiem atvieglotu starpposmu pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu, Sabiedrības integrācijas fonds organizēja informatīvu semināru "NVO fonds" projektu realizētājiem.

Semināra aptverti jautājumi par:

 • iesniedzamajiem starpposma un noslēguma pārskatiem,
 • projekta aktivitāšu norisi un izmaksas pamatojošiem dokumentiem,
 • programmas finansējumu,
 • projekta līguma grozījumu veikšanas kārtību u.c.

Semināra ieraksts

2021.gads

APSTIPRINĀTIE REZULTĀTI:

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS POSMS:

KONKURSA POSMS:

2020.gads

APSTIPRINĀTIE REZULTĀTI:

Apstiprinātie mikro projekti

Apstiprinātie makro projekti

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS POSMS

KONKURSA POSMS:

2019.gads

APSTIPRINĀTIE REZULTĀTI:

Apstiprinātie mikro projekti

Apstiprinātie makro projekti

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS POSMS:

KONKURSA POSMS:

2017.gads

APSTIPRINĀTIE REZULTĀTI:

Apstiprinātie mikro projekti

Apstiprinātie makro projekti

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS POSMS:

KONKURSA POSMS:

2016.gads

APSTIPRINĀTIE REZULTĀTI:

Apstiprinātie mikro projekti

Apstiprinātie makro projekti

KONKURSA POSMS:

 

 

Programmas mērķis ir veicināt Latvijas biedrību un nodibinājumu līdzdalību ārvalstu fondu finansētu projektu, kas vērsti uz sabiedrības integrāciju un pilsoniskas sabiedrības attīstību, īstenošanā.

2021.gads

 

KONKURSA POSMS

REALIZĀCIJAS POSMS

Programmas mērķis ir saglabāt no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, veicināt diasporas pašorganizēšanos, kā arī veicināt diasporas pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē.

2021.gads

REALIZĀCIJAS POSMS:

KONKURSA POSMS:

2020.gads

Apstiprinātie projekti

PROJEKTA ĪSTENOŠANA:

KONKURSA POSMS:

VIDEO PAMĀCĪBA

2019.gads

Apstiprinātie projekti

PROJEKTA ĪSTENOŠANA:

KONKURSA POSMS:

2018.gads 

Apstiprinātie projekti

PROJEKTA ĪSTENOŠANA:

KONKURSA POSMS:

2017.gads 

Apstiprinātie projekti

PROJEKTA ĪSTENOŠANA:

 

KONKURSA POSMS:

 

 

2016.gads 

Apstiprinātie projekti

PROJEKTA ĪSTENOŠANA:

 

KONKURSA POSMS:

 

Programmas mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata.

2021.gads

Apstiprinātie projekti

PROJEKTA ĪSTENOŠANA:

KONKURSA POSMS:

Informatīvs vebinārs par projektu pieteikumu aizpildi

Video pamācība, kā aizpildīt projektu pieteikumus

2020.gads

PROJEKTA ĪSTENOŠANA:

KONKURSA POSMS:

Konkursa nolikums (informācijai)

1.pielikums: Projekta iesnieguma veidlapa (jāaizpilda)

2.pielikums: Projekta budžeta veidlapa (jāaizpilda)

2019.gads

KONKURSA POSMS:

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS DOKUMENTI:

2018.gads

KONKURSA POSMS:

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS DOKUMENTI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmas mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata.

2021.gads

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS POSMS:

Apstiprinātie projekti

KONKURSA POSMS:

2020.gads

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS POSMS:

Programmas mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata.

2021.gads 

KONKURSA POSMS:

Programmas „Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma” konkursa nolikums (informācijai)

1.pielikums: Projekta pieteikuma veidlapa (jāaizpilda)

2.pielikums: Projekta budžeta veidlapa (jāaizpilda)

Visbiežāk uzdotie jautājumi un atbildes

VIDEO PAMĀCĪBAS:

Video pamācība - projekta pieteikuma un budžeta veidlapa

Informatīvs seminārs par konkursa norisi

2020.gads

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS POSMS:

KONKURSA POSMS:

VIDEO PAMĀCĪBAS:

Video pamācība - projekta pieteikuma veidlapa

Video pamācība - projekta budžeta veidlapa

 

Programmas mērķis ir veicināt Latvijā dzīvojošo mazākumtautību un latviešu jauniešu dialoga attīstību un sadarbību, kā arī sekmēt mazākumtautību jauniešu līdzdalību pilsoniskās sabiedrības veidošanā, sekmēt kultūras mantojuma apzināšanu, piederības sajūtu Latvijai un kopīgu izpratni par kultūras un vēstures jautājumiem.

2021.gads

KONKURSA POSMS

REALIZĀCIJAS POSMS

2020.gads

Apstiprinātie projekti 

Programmas mērķis ir sniegt atbalstu komerciālo drukāto un digitālo mediju darbības nepārtrauktībai un kapacitātes stiprināšanai, kā arī sabiedriski nozīmīga satura veidošanai ārkārtējās situācijas laikā, lai nodrošinātu sabiedrībai iespēju saņemt daudzpusīgu informāciju un viedokļus par COVID-19 krīzes pārvarēšanu.

Prioritāri atbalstāmi mediji, kas veido neatkarīgu žurnālistikas oriģinālsaturu, it īpaši pētnieciskās un analītiskās žurnālistikas žanrā un informatīvi analītiskā satura žanrā.

2020.gads

Konkursa "Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” nolikums (informācijai)

Atbalstītie projekti

Papildu konkurss

Atbalstītie projekti

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmas mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti.

Programmas mērķa grupa ir diasporas bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem, kā arī viņu vienaudži Latvijā. Programmas ietvaros tiks atbalstītas kopīgas nometnes un vasaras skolas Latvijā, kas vērstas uz diasporas bērnu saiknes stiprināšanu ar Latviju (jo īpaši latviešu valodas, kultūras un vēstures zināšanu apguvi), kā arī diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu kopīgu darbošanos.

2021.gads 

Saistībā ar Covid-19 izplatību netika izsludināts

2020.gads

Saistībā ar Covid-19 izplatību konkurss tika apturēts

2019.gads

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS DOKUMENTI

 

Programmas mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguves pieejamību tiem remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri Latvijā atgriežas vai pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgāka ārpus tās robežām nodzīvota laika un kuriem latviešu valoda nav pirmā vai dzimtā valoda, vai kuriem ir nepieciešama tās pilnveidošana lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un remigrantu un viņu ģimenes locekļu sekmīgāku iekļaušanos sabiedrībā.

2019.gads

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS DOKUMENTI

 

2020.gads

Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020 - Programmas mērķis ir nodrošināt atbalstu pašvaldību un NVO sadarbības iniciatīvām ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības līdzdalības veicināšanā, sekmējot pozitīvu attieksmi un veicinot ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanu pašvaldībās.

Projekta īstenošanas dokumenti

 

Liene Jēkabsone

Projektu konkursu un uzraudzības nodaļas vadītāja vietniece
liene.jekabsone [at] sif.gov.lv