Provizoriskais konkursu grafiks 2022./2023.gadam

kalendārs

Aktuālie projektu konkursi


Aktuālie rezultāti, logo, vērtēšanas kārtība, projektu atskaišu un vizuālās identitātes vadlīnijas

Projektu konkursu plāns

Konkurss Finansējums Statuss Rezultāti
NVO fonds 2022.gadam 1 888 088 EUR

Noslēdzies

Pieteikšanās līdz 2021.gada 30.septembra 12.00

 

Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai 81 600 EUR

Noslēdzies

Pieteikšanās līdz 2021.gada 1. oktobra 12.00

Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopīgām nometnēm 2022.gadā 140 865 EUR

Noslēdzies

Pieteikšanās līdz 2021.gada  8. oktobra 12.00

Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem 3 028 375 EUR

Noslēdzies

Pieteikšanās no 2022.gada 21.aprīļa līdz 2022.gada 6.maija plkst.12.00

Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem 32 640 EUR gadā

Izsludināts

Pieteikšanās no 2022.gada 1. aprīļa līdz 2023.gada 20. decembrim 12.00

Konkursa nolikums paredz, ka projektu pieteikumu vērtēšanu uzsāk jau nākamajā kalendārajā mēnesī pēc tā saņemšanas.

Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 179 120 EUR

Noslēdzies

Pieteikšanās līdz 2022.gada 14.februāra plkst. 12.00

Ģimenei draudzīgas vides veidošana 450 000 EUR

Noslēdzies

Pieteikšanās līdz 2022.gada 27. janvāra plkst. 12.00

Ģimenei draudzīga darbavieta

50 000 EUR

Noslēdzies

Pieteikšanās līdz 2022.gada 27. aprīlim plkst. 12.00

Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2 133 411,28 EUR

Noslēdzies

Pieteikšanās līdz 2022.gada 28.marta plkst. 12.00

Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 1 359 590 EUR

Noslēdzies

Pieteikšanās līdz 2022. gada 28. februāra plkst. 12.00

Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā tematiskajās kategorijās 787 245 EUR

Noslēdzies

Pieteikšanās pagarināta līdz 2022.gada 21.februārim plkst. 12.00

Atbalsts Latgales reģiona mediju ziņu un informatīvi analītiskā satura radīšanas kapacitātes stiprināšanai 392 400 EUR

Noslēdzies

Pieteikšanās līdz 2022.gada 29.augusta plkst. 12.00.

Pasākumi un aktivitātes Latvijas un Ukrainas ģimenēm ar bērniem 200 000 EUR

Noslēdzies

Pieteikšanās līdz 2022.gada 17.jūnija plkst. 12.00

Atbalsts brīvprātīgo darbam

50 000 EUR

Noslēdzies

Pieteikšanās līdz 2022.gada 15.marta plkst. 12.00

Nevalstisko organizāciju darbība Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam

300 000 EUR

Noslēdzies

Pieteikšanās līdz 2022.gada 19.augusta plkst. 12.00.

Par novadu ziņu televīzijas sižetu veidošanu 2023. gadā   Tiks izsludināts oktobrī  
Mazākumtautību un sabiedrības saliedētības programma 86 000 EUR

Noslēdzies

Pieteikšanās līdz 2022.gada 26.aprīļa plkst.12.00.

NVO fonds 2023.gadam 1 888 088 EUR

Izsludināts

Pieteikšanās līdz 2022. gada 30.septembra plkst.12.00

 
Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai 2023.gadā 220 000 EUR

Noslēdzies

Pieteikšanās līdz 2022. gada 31. augusta plkst.12.00.

Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopīgām nometnēm 2023.gadā 140 865 EUR

Izsludināts

Pieteikšanās līdz 2022. gada 23. septembra plkst.12.00

Līdzfinansējuma programma 98 700 EUR

Izsludināts

Konkurss tiks slēgts, kad būs izmantots viss programmā pieejamais finansējums, bet ne vēlāk kā līdz 2022. gada 30.septembra plkst.17.00.

 

* Programmas un to termiņi var tikt arī mainīti 2022. un 2023.gadam

Infografika par to, kā tiek vērtēti projekti konkursos