Projektu konkursu plāns 2021./2022.gadam

Konkurss Finansējums Statuss Rezultāti
NVO fonds 2022.gadam 1 888 088 EUR

 

Noslēdzies

Pieteikšanās līdz 2021.gada 30.septembra 12.00

 

Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai 81 600 EUR

Noslēdzies

Pieteikšanās līdz 2021.gada 1. oktobra 12.00

Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopīgām nometnēm 2022.gadā 140 865 EUR

Noslēdzies

Pieteikšanās līdz 2021.gada 8. oktobra 12.00

Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem      
Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 179 120 EUR

Izsludināts

Pieteikšanās līdz 2022.gada 14.februāra plkst. 12.00

 
Ģimenei draudzīgas vides veidošana  

Izsludināts

Pieteikšanās pagarināta līdz 2022.gada 27. janvāra plkst. 12.00

 
Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā      
Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma      
Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā tematiskajās kategorijās 816 415 EUR

Izsludināts

Pieteikšanās līdz 2022.gada 7.februārim plkst. 12.00

 
Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma      
NVO fonds 2023.gadam      
Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai      
Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopīgām nometnēm 2023.gadā      

Projektu konkursu plāns 2020./2021.gadam

Konkurss

Finansējums Statuss Rezultāti
Atbalsts NVO sabiedrības informēšanai par vakcināciju pret Covid-19 396 000 EUR

Izsludināts 26.08.2021., 

pieteikšanās līdz 09.09.2021. 12.00

Nolikums un veidlapas atrodamas šeit

Līdzfinansējuma programma 425 000 EUR

Noslēdzies

 

Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai 564 000 EUR Noslēdzies
Atbalsts medijiem kapacitātes stiprināšanai un abonēto drukāto mediju piegādes izmaksu un elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksu segšanai 3 250 210 EUR

Noslēdzies

Papildu konkurss

Par novadu ziņu televīzijas sižetu veidošanu 2022. gadā 244 259 EUR

Noslēdzies

 
Ģimenei draudzīgas vides veidošana 170 000 EUR Noslēdzies
Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 179 120 EUR Noslēdzies
Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā

717 201 EUR

Noslēdzies
Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, personām ar invaliditāti un mediju kritikas jomā 110 000 EUR

Noslēdzies 

Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 536 886 EUR  Noslēdzies
NVO fonds 1 396 500 EUR Noslēdzies

 

Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma

31 303 EUR Noslēdzies

Aktuālie projektu konkursi

Logo, vizuālās identitātes un projektu atskaišu vadlīnijas

vērtēšana

Ieva Plūme

Projektu konkursu un uzraudzības nodaļas vadītāja vietniece
ieva.plume [at] sif.gov.lv