Provizoriskais konkursu grafiks 2024./2025.gadam

kalendārs

Aktuālie projektu konkursi:


Aktuālie rezultāti, logo, vērtēšanas kārtība, projektu atskaišu un vizuālās identitātes vadlīnijas

Projektu konkursu plāns 2023./2024.gadam

Konkurss Finansējums Statuss Rezultāti
“NVO fonds 861 582 EUR

Noslēdzies

Noslēdzies! Pieteikumu iesniegšanas termiņš bija līdz 2023. gada 6.oktobra plkst. 12.00. 

 
“Mazākumtautību un sabiedrības saliedētības programma” 86 000 EUR

Noslēdzies

Pieteikumu iesniegšanas termiņš bija līdz 2023. gada 9.oktobra plkst. 12.00. 

 
 “Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” 140 865 EUR

Noslēdzies

Pieteikum iesniegšanas termiņš bija līdz 2023. gada 9.oktobra plkst. 12.00. 

 
"Nevalstisko organizāciju darbība Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam"  1 800 000 EUR

Noslēdzies

Pieteikumu iesniegšanas termiņš bija līdz 2023.gada 11. septembra plkst.12.00

 
“Komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu kapacitātes stiprināšana”  1 039 000 EUR

Noslēdzies

Pieteikumu iesniegšanas termiņš bija līdz 2023.gada 8. septembra plkst.12.00

 
 “Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai” 130 000 EUR

Noslēdzies

Pieteikumu iesniegšanas termiņš bija līdz 2023.gada 1. septembra plkst.12.00

Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem

2 396 618 EUR

2 konkurss Noslēdzies

Pieteikumu iesniegšanas termiņš bija līdz 2023.gada 1. septembra plkst.12.00

 

 

Noslēdzies

Pieteikumu iesniegšanas termiņš bija līdz 2023.gada 27.jūnija plkst.12.00

 

 

 

 

 

 

Grantu konkurss Ģimenei draudzīga darbavieta  75 000 EUR

Noslēdzies

Pieteikumu iesniegšanas termiņš bija līdz 2023.gada 26.maija plkst.23.59

Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem 4 029 836 EUR

Noslēdzies

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2 posmā bija  līdz 2023.gada 15.maija plkst.12.00

Pieteikšanās konkursa 1.posmā bija līdz 2023. gada 21. februāra plkst. 12.00

Atveseļošanas fonds 2 276 970 EUR

Noslēdzies

Pieteikumu iesniegšanas termiņš bija līdz 2023.gada 11.maijam plkst.12.00

 

Līdzfinansējuma programma  98 700 EUR

 

Noslēdzies

Ņemot vērā augsto pieprasījumu, un to, ka programmas finansējums pilnā apmērā apgūts jau 1.kārtā, nākamās kārtas netiks izsludinātās.

Pieteikšanās bija līdz 2023.gada 4.aprīļa plkst.17.00

Reģionālo, vietējo un diasporas mediju atbalsta programma atbalsta programma 2023./2024.gadā 1 583 025,93 EUR

Noslēdzies

Pieteikšanās bija līdz 2023. gada 13.februāra plkst.12.00

Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2023./2024.gadā 2 615 977,20 EUR

Noslēdzies

Pieteikšanās bija līdz 2023.gada 27.februāra plkst.12.00

NVO fonds 1 888 088 EUR

Noslēdzies

Pieteikšanās bija līdz 2022. gada 30.septembra plkst.12.00

 

Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai 220 000 EUR

Noslēdzies

Pieteikšanās līdz 2022. gada 31. augusta plkst.12.00

Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopīgām nometnēm 140 865 EUR

Noslēdzies

Pieteikšanās līdz 2022. gada 23. septembra plkst.12.00

Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 179 120 EUR

Noslēdzies

Pieteikšanās līdz 2023. gada 27. janvāra plkst.12.00

Ģimenei draudzīgas vides veidošana 200 000 EUR

Noslēdzies

Pieteikšanās līdz 2023. gada 17. janvāra plkst.12.00

 

NVO fonds 2024.gadam   Izsludināts tiks septembrī  
Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai 2024.gadā   Izsludināts tiks augustā  
Ģimenei draudzīgas vides veidošana 2024.gadā   Izsludināts tiks decembrī  
Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2024.gadā   Izsludināts tiks novembrī  
Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopīgām nometnēm 2024.gadā   Izsludināts tiks septembrī  
Reģionālo, vietējo un diasporas mediju atbalsta programma atbalsta programma 2024./2025.gadā      
Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2024./2025.gadā      
* Programmas un to termiņi var tikt arī mainīti       
Infografika par to, kā tiek vērtēti projekti konkursos