Kalendars

Provizoriskais konkursu grafiks 2024./2025.gadam

Domājot par laicīgu darbu plānošanu projektu iesniedzējiem, Sabiedrības integrācijas fonds ir izveidojis provizorisko grafiku, kādā laika posmā būs iespējams pieteikties 2024./2025. gada konkursiem. Aicinām tuvāk iepazīties ar to, lai izvērtētu, kurš konkurss būtu visatbilstošākais, lai saņemtu atbalstu idejas realizēšanai, kā arī varētu ieplānot laiku projektu pieteikumu izstrādei.

Konkursu plāns 2024 – 2025

Informējam, ka konkursa nolikumi pirms katras projektu pieteikumu kārtas tiek izvērtēti, vai atbilst noteiktajām nozares politikas prioritātēm un esošai situācijai valstī, tāpēc konkursu nolikumu pilnveides un saskaņošanas process var ietekmēt nosacījumus un provizoriskos projektu pieteikumu iesniegšanas termiņus.

2024./2025. gada plānotajos konkursos tiks saglabāti priekšnosacījumi, kuri veiksmīgi ir adaptēti iepriekšējos gados, tādējādi pirmo iespaidu par konkursu mērķiem un projektu iesniedzējiem iespējams gūt no iepriekšējo gadu projektu dokumentācijas. 

Sevis interesējošu jautājumu vai neskaidrību gadījumā, saņemt ekspertu konsultāciju iespējams, rakstot pasts@sif.gov.lv.

Infografika par to, kā tiek vērtēti projekti konkursos