Nevaldības organizācijām

Projektu konkursi nevaldības organizāciju atbalstam
Skatīt vairāk

Mazaizsargātām personām

Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām
Skatīt vairāk

Ģimenēm

Iniciatīvas ģimenēm draudzīgas vides veicināšanai
Skatīt vairāk

Medijiem

Vislielākais komermediju atbalsts Latvijā - Mediju atbalsta fonds (MAF)
Skatīt vairāk

Darba devējiem

Atbalsts dažādības vadības un ģimenēm draudzīgu iniciatīvu ieviešanā
Skatīt vairāk

Diasporai un remigrantiem

Atbalsts diasporas medijiem un nevaldības organizāciju projektiem, latviešu valoda remigrantiem
Skatīt vairāk

Mazākumtautībām

Atbalsts nevaldības organizācijām un projekts "Dažādības veicināšana"
Skatīt vairāk

Ukrainas civiliedzīvotājiem

Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem
Skatīt vairāk