Statuss:
Projekta statuss
sociālās inovācijas

Projekta mērķis ir veicināt starpvalstu sadarbību un savstarpēju mācīšanos, lai izveidotu vai stiprinātu iestādes un organizācijas, kas darbojas kā nacionālie sociālo inovāciju kompetences centri, kā arī lai attīstītu sociālo inovāciju ekosistēmu attiecīgajā dalībvalstī. 

Projektu īstenos: 

  • Spānijas Darba un sociālās ekonomikas ministrija;  

  • Spānijas Valsts sekretārs sociālo tiesību jautājumos; 

  • Zviedrijas Sociālo inovāciju forums; 

  • Zviedrijas bezpeļņas organizācija “Tiecies uz pārmaiņām” (no angļu valodas “Reach for Change”); 

  • Zviedrijas bezpeļņas organizācija “Inkludera”; 

  • Francijas sociālās ekonomikas un sociālo inovāciju aģentūra “Avise”.  

Projektā paredzētie pasākumi: 

  • esošās pieredzes un dalībnieku kartēšana, galveno šķēršļu, kas kavē sociālo inovāciju attīstību, identificēšana; 

  • divus sociālo inovāciju projektu sagatavošana un ieviešana; 

  • rīku un metožu sistematizēšana un kapacitātes celšana sociālo inovāciju kompetenču jomā ar mērķi veicināt sociālo inovāciju procesu attīstību, galveno uzmanību pievēršot dalībvalstu izmantotajiem rīkiem un metodēm;  

  • sociālo inovāciju kompetences centru iespēju noteikšana, stratēģijas un rīcības plānu izveide katrā dalībvalstī. Pēdējās darbības ietvaros plānots organizēt gala konferenci, kurā tiktu apkopoti un prezentēti projekta rezultāti. 

Projekta ilgums ir 24 mēneši (01.06.2021.-31.05.2023.) un kopējais finansējums 1 064 413 euro apmērā, no tām Eiropas Komisija sedz maksimāli 80 % no attiecināmajām izmaksām jeb 851 530 euro. 

Evija Kleina

Departamenta direktora vietniece
evija.kleina [at] sif.gov.lv