Programmas mērķis ir atbalstīt nevalstiskajā sektorā vismaz trīs gadus aprobēta digitālā rīka kiberdrošības aizsardzību, kas nodrošina demokrātijas un sabiedrības iesaisti pilsonisko aktivitāšu kampaņās. Projekta mērķa grupa ir visa sabiedrība, kas iesaistās dažādu pilsonisko aktivitāšu kampaņās izmantojot digitālo rīku.

 

KONKURSA POSMS

2024.gada 2.februārī ir izsludināts atklāts konkurss ar pieteikumu iesniegšanas termiņu ne vēlāk kā līdz 20.februāra plkst. 23.59.

Projekta pieteikumu iesniegšana SIF MAP platformā: https://sif.map.gov.lv/

Vairāk informācijas par MAP: https://www.sif.gov.lv/lv/merka-finansejuma-izlietojuma-parvaldibas-platforma-map

 

Individuālai konsultācijai lūdzam rakstīt e-pastu programmas atbildīgajai personai Vitai Kalniņai: vita.kalnina@sif.gov.lv.

 

Vita Kalniņa

Programmas vadītāja
vita.kalnina [at] sif.gov.lv