ĢDD

Iniciatīvas “Ģimenei draudzīga darbavieta” mērķis ir sekmēt tādas darba vides kultūras attīstību Latvijā, kas ir empātiska, cilvēcīga un saprotoša, vienlaikus piedāvājot instrumentus gan esošās darba vides novērtējumam, gan finansiālu palīdzību dažādu atbalsta pasākumu ieviešanā darbiniekiem.

Plašāka informācija par to, kā saņemt statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta” – https://www.vietagimenei.lv/

 

Grantu konkurss "Ģimenei draudzīga darbavieta"

Konkursa mērķis ir atbalstīt Programmas statusu ieguvušos darba devējus, lai ieviestu ģimenēm draudzīgas darba organizācijas prakses un popularizētu ģimenei draudzīgu attieksmi sabiedrībā.
Skatīt vairāk

Ilze Vārpiņa

Nodaļas vadītāja
ilze.varpina [at] sif.gov.lv