ĢDD

Iniciatīvas “Ģimenei draudzīga darbavieta” mērķis ir sekmēt tādas darba vides kultūras attīstību Latvijā, kas ir empātiska, cilvēcīga un saprotoša, vienlaikus piedāvājot instrumentus gan esošās darba vides novērtējumam, gan finansiālu palīdzību dažādu atbalsta pasākumu ieviešanā darbiniekiem.

Plašāka informācija par to, kā saņemt statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta” – https://www.vietagimenei.lv/.

Ilze Vārpiņa

Ģimeņu atbalsta programmu nodaļas vadītāja
ilze.varpina [at] sif.gov.lv