Sabiedrības integrācijas fonds ir publisks nodibinājums, kas izveidots 2001.gadā saskaņā ar Sabiedrības integrācijas fonda likumu. Fonds atrodas Ministru prezidenta institucionālā pārraudzībā. Ministru prezidents pārrauga darbības tiesiskumu. Fonds, pildot normatīvajos aktos tam noteiktos uzdevumus, ir neatkarīgs savu lēmumu pieņemšanā un funkciju pildīšanā. 

Sabiedrības integrācijas fonda nolikums

Par Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam (Ministru kabineta 2021.gada 5.februāra rīkojums Nr. 542)

Kārtība, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē (Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumi Nr.72)

Līdzfinansējuma piešķiršanas, vadības, uzraudzības un kontroles kārtība sabiedrības integrācijas veicināšanai un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanai (Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumi Nr.374)

Deklarācija par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību (2023.gada 15. septembrī)

Plašāka informācija atrodama šeit.