​​​​​Programmas mērķis ir sekmēt tādas darba vides kultūras attīstību Latvijā, kas ir empātiska, cilvēcīga un saprotoša, vienlaikus piedāvājot instrumentus gan esošās darba vides novērtējumam, gan finansiālu palīdzību dažādu atbalsta pasākumu ieviešanā darbiniekiem.

Grantu konkursa mērķis ir atbalstīt programmas "Ģimenei draudzīga darbavieta" statusu ieguvušos darba devējus, lai ieviestu ģimenēm draudzīgas darba organizācijas prakses un popularizētu ģimenei draudzīgu attieksmi sabiedrībā.

Līga Āboliņa

Programmas vadītāja
liga.abolina [at] sif.gov.lv