Līdzfinansē ES Logo

 

Eiropas Savienības fonda projekts Nr. 4.3.4.5/1/24/I/001 "Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju izaugsmei". 


Projekta mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības organizāciju kapacitāti, pilnveidojot pilsonisko dialogu visos lēmumu pieņemšanas posmos un tādējādi stiprinot uzticēšanos valstij. 

Projekta ietvaros tiks sniegs atbalsts projekta mērķa grupai - biedrībām un nodibinājumiem, kas pārstāv sabiedrības grupu intereses pilsoniskajā dialogā ar publisko pārvaldi nacionālā, reģionālā vai pašvaldību līmenī.

Projekta darbību rezultātā:

  • tiks izveidoti četri reģionālie inkubatori, kuru mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības organizāciju kapacitāti un izaugsmi, veicināt NVO vides uzlabošanu, sadarbību un pilsonisko dialogu, līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos;
  • tiks organizētās mācības, kā rezultātā tiks kāpināta 40 pilsoniskās sabiedrības organizāciju līderu un biedru profesionālā kompetence, tiks veicināts pilsoniskās sabiedrības organizāciju skaits, kas sniegušas atzinumus par rīcībpolitikas plānošanas dokumentiem, normatīvajiem aktiem un savstarpējo sadarbību sektora ietvaros;
  • kopumā projekta ietvaros plānots īstenot 2500 politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu monitoringu, sagatavojot un iesniedzot 50 atzinumus par politikas plānošanas un tiesību aktu projektiem, kas skar pilsoniskās sabiedrības jautājumus un 50 atzinumus par rīcībpolitikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem un savstarpējo sadarbību sektora ietvaros.

Rezultātā vismaz 50 nevalstiskās organizācijas būs sniegušas atzinumus par rīcībpolitikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem un vismaz 250 biedrības un nodibinājumi būs saņēmuši atbalstu īstenojot darbības mērķgrupas kapacitātes stiprināšanai un piedaloties reģionālo NVO inkubatoru īstenotajās aktivitātēs.

Projekts tiks īstenots kopā ar sadarbības partneri: biedrību “Latvijas Pilsoniskā alianse”. 

Projekta ietvaros plānotais kopējais finansējums ir 1 465 472 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums 1 245 651 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 219 821 euro. Projekta īstenošanas laiks ir paredzēts no 2024. gada 20. marta līdz 2028. gada 31. decembrim.

Sintija Liepiņa

Projekta vadītāja
sintija.liepina [at] sif.gov.lv