Programmas mērķis ir sniegt atbalstu NVO darbībai, tostarp tādām aktivitātēm, kas tiek īstenotas papildus valsts un pašvaldību institūciju veiktajām darbībām, lai mazinātu Covid-19 krīzes radītās sekas visos Latvijas reģionos.

Ieva Plūme

Nodaļas vadītāja vietniece
ieva.plume [at] sif.gov.lv