Programmas mērķis ir nodrošināt atbalstu ģimeņu nevaldības organizāciju iniciatīvām Latvijas un Ukrainas ģimeņu  ar bērniem atbalsta pasākumiem un aktivitātēm.