Programmas mērķis ir sniegt atbalstu NVO aktivitātēm, kas tiek īstenotas papildus valsts un pašvaldību institūciju veiktajām darbībām, lai veicinātu vakcinācijas procesu visos Latvijas reģionos.  

Projektā drīkst plānot aktivitātes, kas: 

  • informē sabiedrību un atsevišķas sabiedrības grupas par vakcīnām un vakcinācijas kārtību ar mērķi – veicināt izpratni par vakcināciju pret Covid-19 un sekmēt Latvijas iedzīvotāju vakcināciju; 

  • veicina individuālu pieeju personai vai personu grupām – informējot, palīdzot pierakstīties uz vakcināciju un nodrošinot iespēju nokļūt līdz vakcinācijas punktam/vietai. 

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021.gada 9.septembris plkst.12.00 (saņemšanas termiņš Sabiedrības integrācijas fondā). Projektu pieteikumus var iesniegt: 

  • elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, līdz plkst.12.00, nosūtot uz e-pasta adresi: nvofonds@sif.gov.lv;  

  • personīgi (līdz plkst. 12.00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā), projekta pieteikuma elektronisko versiju līdz plkst.12.00, nosūtot uz e-pasta adresi nvofonds@sif.gov.lv

Programmā projektu īstenošanai pieejamais finansējums ir 396 000 EUR un vienam projekta iesniedzējam pieejamais maksimālais finansējums ir 33 000 EUR. Programmas finansējums veido 100% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un projekta iesniedzējs konkursā varēs iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu. Viena projekta mērķa grupa ir vismaz 1100 iedzīvotāji

Projekta izmaksu attiecināmības periods ir no projekta īstenošanas uzsākšanas brīža līdz 2021.gada 31.decembrim. Projektu īstenošanu projekta iesniedzējs uzsāk nekavējoties pēc lēmuma par finansējuma piešķiršanu pieņemšanas. Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2021.gada 31.decembrim. 

Jautājumus par projektu pieteikumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi konkursi@sif.gov.lv, norādot atsauci uz šo projektu konkursu. 

KONKURSA POSMS

 

Santa Barone-Upeniece

Projektu konkursu un uzraudzības nodaļas vadītāja
santa.barone-upeniece [at] sif.gov.lv