SIF aicina darba devējus iesaistīties aktivitātēs, lai palīdzētu veidot saliedētāku un iekļaujošāku Latvijas sabiedrību.

Iniciatīva 'Ģimenei draudzīga darbavieta"

Iniciatīvas mērķis ir sekmēt tādas darba vides kultūras attīstību Latvijā, kas ir empātiska, cilvēcīga un saprotoša, vienlaikus piedāvājot instrumentus gan esošās darba vides novērtējumam, gan finansiālu palīdzību dažādu atbalsta pasākumu ieviešanai.
Skatīt vairāk

Apliecība "Goda ģimene"

Dalība atlaižu programmā daudzbērnu ģimeņu un ģimeņu, kas rūpējas par bērnu ar invaliditāti, atbalstam.
Skatīt vairāk

Darba devēju kustība "Dažādībā ir spēks"

Atbalsta pasākumi darba devējiem iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai.
Skatīt vairāk

Mācību programma "Skatu punkti"

Atbalsta pasākumi darba devējiem par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem.
Skatīt vairāk

Informatīvā kampaņa "Atvērtība ir vērtība"

Sabiedrības informēšanas pasākumi par sociālās iekļaušanas veicināšanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem.
Skatīt vairāk