Programmas mērķis ir nodrošināt atbalstu nevaldības organizāciju (turpmāk – NVO) iniciatīvām ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības līdzdalības veicināšanā, sekmējot pozitīvu attieksmi un veicinot ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanu pašvaldībās.

Ieva Plūme

Projektu konkursu un uzraudzības nodaļas vadītāja vietniece
ieva.plume [at] sif.gov.lv