Stipras un saliedētas sabiedrības pamatā ir ģimene. Lai veicinātu ģimenēm draudzīgas vides attīstību Latvijā, Sabiedrības integrācijas fonds īsteno vairākas ģimeņu atbalsta programmas.

Apliecība "Goda ģimene"

Atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuras aprūpē bērnu vai pilngadīgu personu ar invaliditāti. Apliecības īpašniekiem ir iespēja saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā vairāk nekā 450 valsts un privātie uzņēmumi Latvijā.
Skatīt vairāk

Iniciatīva "Ģimenei draudzīga darbavieta"

Iniciatīvas mērķis ir sekmēt ģimenēm draudzīgas darba vides kultūras attīstību Latvijā, vienlaikus piedāvājot instrumentus gan esošās darba vides novērtējumam, gan finansiālu palīdzību dažādu atbalsta pasākumu ieviešanā darbiniekiem.
Skatīt vairāk

Iniciatīva "Ģimenei draudzīga pašvaldība"

Iniciatīvas mērķis ir noteikt tās Latvijas pašvaldības, kas nodrošina lielāko atbalstu, daudzveidīgos un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem un ģimeniskas vides nodrošināšanai.
Skatīt vairāk

Ilze Vārpiņa

Nodaļas vadītāja
ilze.varpina [at] sif.gov.lv