Programmas mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguves pieejamību tiem remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri Latvijā atgriežas vai pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgāka ārpus tās robežām nodzīvota laika un kuriem latviešu valoda nav pirmā vai dzimtā valoda, vai kuriem ir nepieciešama tās pilnveidošana lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un remigrantu un viņu ģimenes locekļu sekmīgāku iekļaušanos sabiedrībā.

ĪSTENOŠANAS POSMS:

 

KONKURSA POSMS: 

Projektu pieteikumu iesniedzēju ērtībai 2024. gada 25.aprīlī plkst.10.00 tiešsaistē notiks informatīvais seminārs, kur projektu pieteicējiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas, kā arī uzzināt būtiskāko informāciju par MAP lietošanu. Pieteikties dalībai seminārā iespējams, rakstot uz e-pastu liga.abolina@sif.gov.lv  un norādot savu vārdu, uzvārdu, kā arī pārstāvēto organizāciju.

Līga Āboliņa

Programmas vadītāja
liga.abolina [at] sif.gov.lv