Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platforma (MAP) ir izveidota, lai valsts pārvaldes iestādēm nodrošinātu atbalstu procesos, kuros tiek pārvaldīts valsts un Eiropas Savienības atbalsta fondu mērķa finansējuma izlietojums.

MAP ir risinājums, kas nodrošina pilnu finansējuma izlietojuma pārvaldības dzīvesciklu no programmas pieteikuma/projekta iesniegšanas līdz noslēguma pārskata apstiprināšanai un programmas/projekta slēgšanai, kur dati starp grāmatvedības sistēmām tiek koplietoti un atkal-izmantoti.

MAP mērķis ir nodrošināt atbalstu:

 • institūcijām, kas, pārvalda mērķa finansējuma fondu finansējuma sadali un uzrauga tā izlietojumu;
 • projektu īstenotājiem, kas ir valsts un ES atbalsta fondu līdzekļu saņēmēji.

Būtiskākie ieguvumi, izmantojot šādu platformu: tiks nodrošināta programmu/projektu efektīvāka dzīves cikla pārvaldība un caurskatāmība, tiks uzkrāti vēsturiskie dati par notikumiem programmās/projektos, kā arī tiks vienkāršots administratīvais process, īstenojot programmu/projektu aktivitātes.

MAP izstrādāts datu izplatīšanas un pārvaldības platformas (DAGR) izstrādes projekta ietvaros. Sabiedrības integrācijas fonds kā sadarbības partneris piedalās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas īstenotajā DAGR izstrādes projektā Nr.2.2.1.1/21/I/001.

 

 • Pieteikumu iesniegšana Sabiedrības integrācijas fonda MAP platformā: https://sif.map.gov.lv/
 • Lai iegūtu MAP lietotāja tiesības nosūtiet aizpildītu un parakstītu veidlapu uz e-pastu pasts@sif.gov.lv. Aizpildīšanas instrukcija atrodama veidlapā. 
 • Lietotājiem jāparaksta apliecinājums un jāglabā to savā organizācijā, jāiesniedz pēc SIF pieprasījuma
 • MAP lietotāja tiesības tiek piešķirtas 5 darba dienu laikā no veidlapas nosūtīšanas
 • MAP lietotāja tiesības pirms konkrēta konkursa pieteikuma sagatavošanas jāpiesaka vismaz 10  darba dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa
 • Pieteikumu MAP var sākt sagatavot tikai MAP lietotāji, kuriem ir piešķirtas lietotāja tiesības un pēc autorizēšanās MAP, izmantojot pogu “Pieteikties konkursam”
 • Parakstīts Pilnvarojums - lietotāju izveides pieteikuma veidlapa dod tiesības veidlapā norādītajām pilnvarotajām personām iesniegt MAP pieteikumus vai citus dokumentus, piemēram, atskaites, un saņemt citu ar pieteikumu/ līgumu saistītu informāciju
 • Pieeju MAP var pieteikt/ nodrošināt vairākiem organizācijas pārstāvjiem, kas aizpildīs informāciju par  pieteikumu un apstiprināšanas gadījumā to uzturēs, piemēram, par projektu atbildīgā persona, projekta vadītājs, grāmatvedis
 • Visiem konkrētās organizācijas lietotājiem tiks piešķirtas vienlīdzīgas pieejas tiesības, līdz ar to visiem organizācijas MAP lietotājiem būs pieejama MAP ievadītā informācija              
 • MAP var pieslēgties izmantojot Latvija.lv (veidlapā norādāms personas kods). Ja lietotājam nav iespējas pieslēgties izmantojot Latvija.lv, tad tiek piešķirts lietotājvārds un parole
 • Lai pieteikumu varētu aizpildīt un iesniegt, ir jāpieslēdzas MAP
 • Ar nolikumu var iepazīties  konkursa cilnē “Datnes”
 • Sagatavoto pieteikumu iespējams atrast sadaļā “Mani pieteikumi”
 • “Mani pieteikumi” jāievada nepieciešamā informācija norādītajos laukos
 • Nospiežot uz ieraksta rindas ir iespējams datus rediģēt vai papildināt
 • Kad pieteikums aizpildīts, to iespējams pārbaudīt izmantojot pogu “Pārbaudīt”
 • Lai iesniegtu pieteikumu jāizmanto poga “Iesniegt”. Pēc iesniegšanas pieteikumu vairs nav iespējams labot
 • Gatavojot pieteikumu, informāciju aicinām regulāri saglabāt, izmantojot pogu “Saglabāt”

 

 • Gatavojot pieteikumu, aicinām pārliecināties, ka  visi obligātie lauki ir aizpildīti un ievadītā informācija atbilst nolikuma nosacījumiem par  darbību īstenošanas periodu , nospiežot pogu “Pārbaudīt”
 • Lai iesniegtu pieteikumu jāizmanto poga “Iesniegt”. Pēc iesniegšanas pieteikumu vairs nav iespējams labot
 • Aicinām pieteikuma iesniegšanu plānot laicīgi, nevis īsi pirms  iesniegšanas termiņa beigām

!SIF atbalstu pieteicējiem nodrošina darba dienās laikā no plkst.09.00 līdz 17.00.