Sabiedrības integrācijas fonds veido Sabiedrības saliedētības radaru, lai uz saliedētību varētu paskatīties plašāk un salīdzināt Latvijas situāciju ar Baltijas un Eiropas Savienības līmeni. Dati aplūko aspektus, kuri ir būtiski, domājot par valsts drošības un ekonomiskās labklājības attīstību.

Pirmie pētījuma rezultāti atklāja Latvijas sabiedrības noskaņojumu, apskatot 17 dažādus indikatorus, ietverot identitātes un piederības sajūtas, sociālo attiecību, kā arī ekonomisko dimensiju. Virknē jautājumu mūsu iedzīvotāju noskaņojums atbilda Eiropas Savienības valstu vidējiem rādītājiem.

Sabiedribas saliedetibas radara dimensijas