Saliedetibas radars

 

Sabiedrības integrācijas fonds rīko starptautisku konferenci “Sabiedrības saliedētības radars”, kas notiks šī gada 9.novembrī Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā.

Vai mēs zinām un ikdienā atceramies, kas ir mūsu sabiedrības kopīgie mērķi? Kā nodrošināt mūsu valsts drošību un ekonomisko attīstību?  Kā katrs no mums var palīdzēt tos sasniegt? Pēdējā gada laikā šo jautājumu kontekstā ar jaunu intensitāti ir apspriesta sabiedrības saliedētības un līdzšinējo integrācijas plānu efektivitātes nozīme. Kā mums patiesībā ir klājies un kur esam šobrīd?

Vienlaikus nesenajās diskusijās un politisko lēmumu pieņemšanas procesos ir iztrūkusi iespēja racionāli izvērtēt esošo situāciju un pārmaiņas, kas pēdējās desmitgadēs notikušas sabiedrībā. Ir svarīgi nodefinēt un sekot līdzi tiem sabiedrības procesiem, kas ietekmē tās noturību, ekonomisko izaugsmi un vērtības. Lai varētu pamatoti par šiem procesiem runāt, nepieciešami dati, tādēļ Sabiedrības integrācijas fonds uzsācis darbu pie tā, lai izstrādātu sabiedrības saliedētības radaru ar mērķi iegūt salīdzināmus rādītājus par Latvijas iedzīvotāju saliedētības līmeni. Reprezentatīvie dati kalpos kā atskaites punkti, pret kuriem reizi trīs gados atbilstoši  vienotai metodoloģijai novērtēt pārmaiņas un mērķtiecīgi pilnveidot ieviestos pasākumus.

Starptautiskajā konferencē klātesošie kā pirmie varēs iepazīties radara izstrādes pētījuma pirmo posmu, kas aptver tādas tēmas kā identitāte un piederības sajūta, sociālās attiecības, kā arī ekonomiskā solidaritāte.

Savukārt paneļdiskusiju laikā dalībnieki aicināti uzklausīt unikālas gadījuma izpētes par situācijām Īrijā, Singapūrā un Polijā, kas palīdzēs tālākās sarunās kopīgi meklēt atbildi uz jautājumu, kā veidot koordinētu starpnozaru sadarbību saliedētas sabiedrības veidošanā. Jautājumos iedziļināsies kā Latvijas, tā Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Vācijas, Īrijas, Singapūras un citu valstu publiskā, privātā un akadēmiskā sektora pārstāvji.

 

Pasākuma programma:

 

Sabiedriskā politikas centra "Providus" direktore un vadošā pētniece Iveta Kažoka iepazīstināja ar sabiedrības saliedētības radara izstrādes pētījuma pirmā posmu datiem, kas aptver tādas tēmas kā identitāte un piederības sajūta, sociālās attiecības, kā arī ekonomiskā solidaritāte.

Nevaldības organizācijas “Doras” izpilddirektora Džona Lanona (John Lannon) stāstīja par Īrijas pieredzi, kā ar politikas un pilsoniskās sabiedrības rīkiem veicināta piederības sajūta valstī mainīgas demogrāfiskās situācijas laikā. Uzklausīsim Īrijas pieredzi, kā rast balansu starp kultūras un sociālo struktūru sabiedrībā, kā meklēt kopīgo un padarīt atšķirīgo pieņemtu.

Stāstījumā par Singapūru Jukai Zengs (Yukai Zeng), NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra Singapūras deleģētais pārstāvis, sniedza ieskatu Singapūras pieredzē ar prezentāciju “Kopīgo elementu meklēšana augošas sociālās distances laikā”. Tajā tika iezīmēti tādi būtiski aspekti kā sabiedrības saliedētības sasaiste ar sabiedrības drošību – kāda ir sabiedrības loma Singapūras vispārējās aizsardzības koncepcijā, kurā katrs iedzīvotājs ir atbildīgs par valsts drošību. Singapūras gadījuma izpētē tika izcelta saliedētas un iesaistītas sabiedrības nozīme valsts attīstībā, kā arī gūtā pieredze dažādu mērķētu programmu un aktivitāšu īstenošanā, kas vērstas uz sabiedrības saliedētības veicināšanu.

Par Polijas pieredzi ekonomiskās nevienlīdzības mazināšanā dalījās Marcins Vroņskis (Marcin WROŃSKI), Pasaules ekonomikas kolēģijas docents un Varšavas Ekonomikas augstskolas profesors, sniedzot prezentāciju “Vienlīdzīgas iespējas: princips un sabiedrības gaidas”. Viņš dalījās ar labās prakses piemēriem un izaicinājumiem, ar kādiem Polija sastapās, ieviešot reformas, ar mērķi mazināt labklājības nevienlīdzību valstī. 

Sanita Lāce

Departamenta direktora vietniece
sanita.lace [at] sif.gov.lv