Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.1. „Labāka regulējuma politika" un 1.5.2. „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana" izvērtējums 2007.-2013.gada plānošanas periodā