Mediju atbalsta fonda (MAF) logo

Programmas mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga, informatīvi izglītojoša satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata.

 

ĪSTENOŠANAS POSMS:

 

2024.gada 9.februārī izsludināti 4 (četri) atklāti konkursi ar pieteikumu iesniegšanas termiņu ne vēlāk kā līdz 15.03.2024. plkst.23.59.

Projekta pieteikumu iesniegšana SIF MAP platformā: https://sif.map.gov.lv/

Konkursu nolikums ir publicēts MAP Konkursa cilnē "Datnes" ar dokumenta nosaukumu "1 Konkursa nolikums NMA". Pirms pieteikuma un budžeta aizpildīšanas aicinām iepazīties ar konkursa nolikuma nosacījumiem.

Vairāk informācijas par MAP: https://www.sif.gov.lv/lv/merka-finansejuma-izlietojuma-parvaldibas-platforma-map